Andrahand


Som hyresgäst hos AF Bostäder har du möjlighet att hyra ut din bostad i andra hand till en annan lundastudent. 

Villkor för andrahand

  • Du har en godkänd dispensansökan.
  • Du bor utanför pendlingsavstånd, dvs. Skåne, under uthyrningsperioden.
  • Du återupptar studierna vid Lunds universitet efter uthyrningsperiodens slut. 
  • Din andrahandshyresgäst står i vår bostadskö och uppfyller våra studie- och medlemskrav.

Andrahandshyresgästens kötid påverkas inte av andrahandsuthyrningen.

Ansök om andrahandsuthyrning

Hyresgäster med godkänd dispens kan ansöka om andrahandsuthyrning via Dina sidor/Avtalsrelaterat. Gör din ansökan minst tre veckor i förväg.

Ansvar

Kom ihåg att du som förstahandshyresgäst ansvarar för såväl hyresinbetalningar som för nyttjandet av bostaden under hela andrahandsuthyrningsperioden. Samtliga avtalsvillkor i hyresavtalet mellan dig och AF Bostäder gäller under hela hyrestiden, oavsett andrahandsavtal.

Det är ditt ansvar att andrahandshyresgästen flyttar ut vid andrahandsavtalets utgång, även om du inte omedelbart behöver din bostad när andrahandsavtalet upphör.

Andrahandsuthyrningsperioden framgår av den bekräftelse du fått från oss i samband med att andrahandsuthyrningen godkändes. Du behöver inte meddela oss när du är tillbaka i din bostad.

Vid eventuella förändringar i hyresförhållandet mellan dig och din andrahandshyresgäst måste AF Bostäders servicecenter meddelas innan förändringen träder i kraft.

Det är viktigt att du är överens med andrahandshyresgästen om hemförsäkringsskyddet.

Informera din andrahandshyresgäst om vad som gäller under uthyrningsperioden. Praktiska anvisningar till andrahandshyresgästen finns här.

Olovlig andrahandsuthyrning

Observera att en andrahandsuthyrning alltid kräver tillstånd från AF Bostäder. En hyresgäst som olovligt hyr ut sin bostad i andrahand blir avregistrerad från AF Bostäders bostadskö och kön spärras för ny ansökan. Det är inte heller möjligt att söka dispens från studie- och medlemskravet eller ansöka om andrahandsuthyrning. Olovlig andrahandsuthyrning kan leda till uppsägning.

En person som utan tillstånd från AF Bostäder hyr en bostad i andrahand blir avregistrerad från bostadskön, men har möjlighet att göra en ny bostadsansökan.


Senast uppdaterad 4 januari, 2021