Boendespärr


Studenter som bedriver aktiva studier vid Lunds universitet, kan bo hos AF Bostäder i maximalt 6 år. Boendetiden begränsas av den sk. boendespärren. 

Vid sidan av studie- och medlemskravet begränsas boendetidens längd av boendespärren. Denna inträder efter sex års sammanlagd boendetid vilket innebär att all boendetid hos AF Bostäder räknas in, även om den inte varit sammanhängande. Tid för dispenser, andrahandsuthyrningar, tidigare hyresförhållande hos AF Bostäder etc. räknas in i boendetiden som alltså aldrig kan bli längre än sex år.

Boendespärren är definitiv och innebär att hyresförhållandet avslutas. Förlängning medges inte. Uppsägning sker senast tre månader innan boendespärren aktiveras.

Avslutar du dina aktiva studier vid Lunds universitet innan boendespärren träder i kraft, ska du själv omgående säga upp ditt hyresavtal.  


Senast uppdaterad 4 januari, 2021