Dispens


Hyresgäster och bostadssökande kan medges undantag, sk. dispens, från studie- och medlemskravet om särskilda skäl finns.

Dispensorsaker

  • två (2) terminer per barn för föräldraledighet
  • två (2) terminer för studier vid annat universitet eller högskola eller för styrkt praktik som ger högskolepoäng
  • en (1) termin för övriga skäl
  • fyra (4) terminer för sjukskrivning med helt nedsatt studieförmåga 

Ansök om dispens

Hyresgäster och bostadssökande hos AF Bostäder kan ansöka om dispens från studie- och medlemskravet här

Andrahandsuthyrning under dispensperioden

Om dispensansökan beviljas har du rätt att hyra ut din bostad i andrahand om du bosätter dig utanför pendlingsavstånd (dvs. Skåne). Läs mer om andrahandsuthyrning här.

Boka lediga bostäder under dispensperioden

Du som har dispens kan boka lediga bostäder med inflyttning tidigast två månader innan dispensperioden upphör. Har du dispens under höstterminen kan du boka lediga bostäder från och med inflyttningsdatum 1/12. Har du dispens under vårterminen kan du boka lediga bostäder med inflyttning från 1/7. 


Senast uppdaterad 10 februari, 2020