Kompislägenhet - inneboende


Här är info för dig som är inneboende i en av AF Bostäders studentlägenheter.

AF Bostäder har under de senaste åren byggt ett stort antal sk. kompislägenheter, dvs. lägenheter som är perfekta för kompisar att dela. Kompisen bör vara lundastudent och medlem i Studentlund. 

Vad är en kompislägenhet?

Kompislägenheten är en vanlig lägenhet. Men, det unika med kompislägenheten är att den är optimalt anpassad för kompisar att dela. Vanligtvis bor 2-3 kompisar tillsammans, men det finns även större kompislägenheter som delas av fyra kompisar. Sovrummen är likvärdiga (inkl. förvaring) och de boende delar på kök och badrum.

Vem står på hyresavtalet?

AF Bostäder tecknar avtal med en lundastudent (avtalsinnehavaren) som i sin tur hyr ut till en eller flera studenter (kompisar) beroende på lägenhetens storlek. Kompisen bor i juridisk mening som inneboende.

Rättigheter för inneboende?

Som inneboende gäller inte hyreslagens regler om besittningsskydd. Om det gemensamma boendet av något skäl inte fungerar kan alltså kompisen bli tvingad att flytta. Om det istället är avtalsinnehavaren som ska flytta, måste även kompisen flytta. Som inneboende kan det vara möjligt att ta över hyresavtalet - om sammanboendet har varat i minst 18 månader. Ansökan om överlåtelse kan då göras till AF Bostäder.

Hyran

När det gäller hyran för kompislägenheten, ansvarar avtalsinnehavaren fullt ut mot AF Bostäder. Kompisen får således betala sin del av hyran till avtalsinnehavaren. I en kompistvåa bör kompisen betala hälften av hyran och i en trea en tredjedel osv.

Ansvar

Avtalsinnehavaren ansvarar för lägenhetens skick gentemot AF Bostäder. Men, kompisarna som bor tillsammans har såklart ett gemensamt ansvar för städning, avfallssortering mm.

Detta kan endast avtalsinnehavaren göra

Avtalsinnehavaren behöver hantera ärenden som rör boendet, t.ex.

  • Boka tvättid via Dina sidor: Kompisen kan alltid boka tvättid på bokningstavlan med sin nyckeltagg.
  • Göra en felanmälan via Dina sidor. 
  • Boendeinformation: Avtalsinnehavaren behöver informera kompisen om viktig boendeinformation som t.ex. kommer via e-post från AF Bostäder.
  • Porttelefon: Vissa porttelefoner är kopplade till avtalsinnehavarens mobil. Då är det endast avtalsinnehavaren som kan öppna entrédörren via mobilen.
  • Hyresreferens: Endast avtalsinnehavaren kan få ut hyresreferenser. 

Senast uppdaterad 4 januari, 2021