Överlåtelse


Som hyresgäst hos AF Bostäder kan du överlåta ditt hyresavtal till din inneboende om ni har bott tillsammans i minst 18 månader. 

Villkor för överlåtelse

  • Både hyresgästen och den inneboende ska ha varit folkbokförda på bostadsadressen i minst 18 månader. 
  • Den inneboende ska vara lundastudent och medlem i Studentlund. 
  • Hyran ska vara inbetald i tid.

Ansök om överlåtelse

Hyresgäster hos AF Bostäder kan ansöka om överlåtelse här.

Bostaden övertas i befintligt skick

Att bostaden övertas i befintligt skick innebär att den inneboende (dvs. den nya hyresgästen) blir ensam ansvarig för nycklar och eventuella skador i bostaden, även om de uppkommit före överlåtelsen. Hyran kan ev. komma att justeras. 


Senast uppdaterad 11 januari, 2021