TV-utbud


Merparten av våra studentbostäder har Comhems must carry utbud av TV-kanaler. Men, på våra nyare studentbostadsområden finns inga traditionella TV-uttag.

Analogt startutbud

TV-uttagen är anslutna till Kabel-TV-nätet. TV-utbudet är det som kallas ”must carry”, dvs. SVT:s kanaler, TV4 och Lokalkanalen i det analoga utbudet. 

Korridorer

I samtliga korridorkök (med undantag för Spolegatan 13) finns digitalboxar med Com Hems basabonnemang TV Bas.

TV6 och Axess

TV6 och Axess TV finns endast i det digitala startutbudet och då behövs en digitalbox för kabel-tv som följer standarden DVB-C. Det behövs inget kort från ComHem eftersom signalen är okodad. Digitalboxar går att köpa i affärer som säljer TV (eller begagnade såklart). Moderna TV-apparater har ofta denna mottagare inbyggd så kolla det först.

Ange nätnummer 41023 vid sökning av kanaler.

TV-uttag saknas i vissa bostäder

Observera att traditionella TV-uttag inte finns på några studentbostadsområden (Vegalyckan, Bokompakt, Proto, Sagoeken, Marathon och Gylleholm). Där kan de boende istället titta på TV via bredbandet (gratis 1 Gbit/s). 

Support

Vid frågor eller felanmälan gällande TV-utbudet, kontakta Comhem via www.comhem.se eller 0771-55 00 00.  


Senast uppdaterad 18 februari, 2020