Värme och ventilation


Rätt temperatur och en fungerande ventilation är viktigt för att din bostad ska kännas behaglig att vistas i. 

Värmepolicy

Med miljön i fokus ska AF Bostäder kunna erbjuda bostäder och lokaler med ett gott inomhusklimat. Målet är att hålla minst 20 grader på dagen och 18 - 20 grader på natten mellan klockan 22.00 - 06.00.

Policyn är utarbetad med avsikt att optimera både boendekomfort och ekonomi, en stor del av AF Bostäders kostnader, och din hyra, är uppvärmningskostnader.

Värmen regleras av termostatventiler

Värmen sprids ut i lägenheten genom varmvatten som cirkulerar i elementen. En termostatventil på elementet ser till att rätt mängd varmvatten släpps fram i förhållande till temperaturen i rummet.

Du kan reglera temperaturen i rummet genom att vrida termostatventilen och därmed öka eller minska tillförseln av varmvatten till elementet. Värmesystemet är dock begränsat till att kunna värma rummet till max ca 20 grader, i enlighet med vår värmepolicy. För att termostatventilen ska fungera bra behövs det fri cirkulation runt den. Därför bör du inte placera soffor eller hänga tunga gardiner nära termostatventilen eller framför elementen.

Elementen känns kalla

När vädret slår om och det blir svalare ute kan det ibland upplevas lite kallare inomhus. Känns elementen kalla beror det oftast på att elementen inte börjar värma förrän inomhustemperaturen understiger 20 grader, oavsett utomhustemperaturen och temperaturen på elementen. Finessen med detta är att det inte används mer energi än nödvändigt.

Vädra rätt

Vädra kort och effektivt eller stäng av termostatventilen på elementen när du vädrar. Kalluften från ett fönster som står på glänt påverkar termostatventilen. Denna släpper då fram mer varmvatten till elementen utan att det blir ett dugg varmare i bostaden och energin går förlorad.

Ventilation

Ventilation är nödvändigt för en hälsosam inomhusmiljö, luftmängder mm är reglerade enligt lag och kontrolleras med jämna intervaller. Ventilationen i bostäderna kan vara uppbyggd på olika sätt men oftast finns luftutsug i form av spiskåpa, fläkt eller ventilationsdon i kök och badrum. Friskluft kommer oftast in genom ventiler i yttervägg eller fönster.

Kalla årstider kan ibland ett visst drag upplevas från friskluftsventiler men ventilerna är placerade för bästa möjliga ventilation av bostaden. Proppa eller blockera inte ventilerna då tar sig luften in genom andra otätheter och försämrar inomhusklimatet och förstör injusteringen som gjorts för att rätt luftmängder skall omsättas.

Kallt i bostaden

Om det blir för kallt i rummet kan något fel ha uppstått. Kontrollera om inomhustemperaturen understiger 20 grader. Detta görs genom att placera en termometer på ca 1 m höjd mitt i bostaden, elementen ska vara ställda på maxläge och fönstren stängda. Din bovärd är behjälplig. Mätning skall helst ske under 24 timmar. Om temperaturen är betydligt under 20 grader så ska du göra en felanmälan. Felanmälan är viktigt för att vi skall kunna hantera problemet, höj inte temperaturen genom att skaffa eldrivna värmefläktar eller liknande som förbrukar mer och dyrare energi än det ordinarie värmesystemet.

Varmt i bostaden

När det blir varmare väder kan temperaturen i rummet påverkas av yttertemperaturen. Några tips för att hålla rummet svalt kan vara att införskaffa solskydd för fönster, vädra kort och effektivt samt se över frånluftsdonet så att det är rent från smuts. OBS! Införskaffande av inventarier som inte ingår i hyreskontraktet bekostas av hyresgästen själv.

Vad kan du göra?

  • Blockera inte dina element med stora möbler eller långa gardiner, då "studsar" värmen tillbaka till elementet och ger signaler att det är tillräckligt varmt och elementet blir kallt. Detta gäller även termostaten, så har du långa gardiner, se till att dessa inte hänger framför vredet och fångar värme.
  • Håll koll på dina tätningslister i fönster och dörrar. Känner du att det drar kan dessa vara i behov att bytas ut. Kontakta då din bovärd.
  • Dra gärna för gardiner/persienner framför fönsterna nattetid. Det hjälper till att stänga ute kylan.
  • Stäng inte vädringsluckor eller ventiler! Huset är byggt för cirkulation och stänger du luckor så stoppas denna vilket påverkar både luftkvalitén och temperaturen.
  • Vädra rejält och snabbt, istället för att ha fönstret på glänt en hel dag! Stäng av elementet och öppna fönstret på vid gavel en kortare stund, gärna så att det blir tvärdrag om du har fler fönster. Stäng sedan och sätt igång elementet igen.

Akut värmeavbrott

Det kan hända att värmen plötsligt stängs av på grund av ett akut fel hos vår fjärrvärmeleverantör Kraftringen. Detta innebär att element och varmvatten inte fungerar. Ditt kallvatten fungerar som vanligt och det går bra att värma vatten på spisen. För mer information om avbrott, besök Kraftringens webbplats på: kraftringen.se/kundservice/Avbrottsinformation

Tips vid akut värmeavbrott

Ett kortare värmeavbrott innebär normalt inga större bekymmer. Om du håller fönstren stängda tar det ganska lång tid innan temperaturen i din bostad sjunker. Om värmeavbrottet kommer vintertid och du tycker att det börjar bli kallt i din bostad kan du värma dig med en filt eller extra kläder tills värmen är tillbaka. Levande ljus höjer också temperaturen. Ett trivsamt tips är att samlas flera vänner i samma rum. Fyra personer alstrar lika mycket värme som ett mindre värmeelement.


Senast uppdaterad 20 oktober, 2020