Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Tre kvinnliga studentmedarbetare sitter vid ett soffbord och pratar och skrattar.

Bättre service med studentmedarbetare


På servicecenter är flera av medarbetarna aktiva studenter. Studentmedarbetarna är väl insatta i kundernas behov och en värdefull resurs i verksamheten.

På AF Bostäders servicecenter får kunderna ofta hjälp av medarbetare som själva är aktiva studenter. Studentmedarbetarna rycker in vid behov, bland annat vid terminsstarterna, men är betydelsefulla på många fler sätt. De har en unik insikt i kundernas situation och bidrar därför konkret med kundperspektivet i den dagliga verksamheten. De kommer med konstruktiva förslag och deltar regelbundet i AF Bostäders utvecklingsdiskussioner. Dessutom är de en värdefull länk till studentlivet och fungerar som ambassadörer för AF Bostäder.

Notis från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2019


Senast uppdaterad 3 juni, 2021