Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Två bovärdar reparerar en dörr. De tittar mot varandra och skrattar.

AF Bostäder säger: Ha det så skoj!


En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas och lyckas på jobbet. På AF Bostäder ska det vara kul att gå till jobbet.

– En värdeskapande arbetsplats ska präglas av ett helhetsperspektiv, säger Björg Bergsteinsson, HR-chef på AF Bostäder. Vi tar ansvar för hela individen i alltifrån arbetsmiljö och säkerhet, till värderingar, attityder, delaktighet, hälsa, sociala frågor och trivsel.

Utgångspunkten är en kvalitetssäkrad rekrytering. Vid nyanställningar är det viktigt att hitta personer som inte bara har rätt kompetens, utan också bra värderingar.

– Vi är inte bara ett serviceföretag, vi har unga hyresgäster och många har rest långt för att studera i Lund, säger Björg Bergsteinsson. Vi behöver medarbetare som gillar människor, som har en inkluderande inställning, som kan tänka kundorienterat i alla led, som vill hitta lösningar på problem och som kan motivera sin omgivning. Och vi vill att man har kul på jobbet. Därför har vi fördjupade rekryteringssamtal som handlar mycket om saker utanför arbetslivet.

AF Bostäder är en relativt liten arbetsgivare med en platt organisation. Företaget arrangerar fyra personaldagar per år och sammandrag från ledningsmöten publiceras på intranätet.

– Vi välkomnar synpunkter från våra medarbetare och alla blir lyssnade på, även om vi inte alltid kan tillmötesgå var och en, säger Björg Bergsteinsson. Våra medarbetare är delaktiga i utvecklingsprojekt, och vi uppmuntrar förslag. Många projekt och åtgärder i företaget har startat på initiativ av våra medarbetare. 

Arbetsmiljön ska vara säker för alla. Det handlar om alltifrån bra ergonomi och material till teknisk utrustning som används i vardagen. Det är också viktigt för oss att alla tar ansvar, och visar hänsyn. Vi är varandras arbetsmiljö.

– Arbetsuppgifter vi bedömer riskfyllda köper vi in, till exempel jour för snöröjning, rensning av hängrännor och trädfällning, säger Björg Bergsteinsson. Vi har tydliga säkerhetsinstruktioner att följa, och skyddsutrustning ska användas. Olyckor och olyckstillbud rapporteras skriftligt till närmaste chef, skyddskommitté och till skyddsombud.

– Vi försöker hela tiden utveckla både oss själva och branschen. Vi har som mål att nå 80 poäng av 100 möjliga i vår Nöjd Medarbetarundersökning (NMI), och 2017 nådde vi 77. Ett mått på att vi lyckas bra är ambassadörsindexet från vår NMI-undersökning. På AF Bostäder ser sig 70 % som ambassadörer för vårt företag, säger Björg Bergsteinsson.

NMI 2017 AF Bostäder

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2017


Senast uppdaterad 3 juni, 2021