Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Två händer formar ett hjärta, ena handen har en målad prideflagga.

Långsiktigt arbete bakom sunda värderingar


På AF Bostäder ska alla ha samma möjligheter och rättigheter. Därför arbetar AF Bostäder långsiktigt förebyggande med inkluderande värderingar, jämställdhet och likabehandling.

AF Bostäder har som ambition att inkluderande och jämställda värderingar ska vara grundläggande i verksamheten. I samband med rekryteringar eftersträvas mångfald av kön, ålder och härkomst. Både ledning och medarbetare ansvarar för att bidra till en schysst arbetsmiljö.

AF Bostäder arbetar strategiskt och långsiktigt förebyggande med hög beredskap och dokumenterade rutiner för hur medarbetarna ska agera om någon behandlas felaktigt. Nyanställda går ett introduktionsprogram, och policys samt instruktioner finns på företagets intranät. Arbetsmiljön följs upp årligen med hjälp av bland annat analyser och index.

Statistik Hållbarhetsredovisning 2018

Notis från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2018


Senast uppdaterad 3 juni, 2021