Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Kvinnlig och manlig kollega sitter vid en dator och tittar på ett papper.

Social hållbarhet sätter fokus på välmående


Genom åren har AF Bostäder genomfört en mängd satsningar på trivsel och hälsa, men det var först när företaget systematiserade sitt hållbarhetsarbete som social hållbarhet blev ett begrepp i verksamheten.

Social hållbarhet utgår från FN:s Globala mål och täcker alltifrån hälsa, utbildning, arbetsvillkor och jämställdhet till hållbar konsumtion och produktion.

– Området är brett och AF Bostäder har påverkan på ett stort antal intressenter, alltifrån kunder, medarbetare och leverantörer till omvärlden i ett större perspektiv, säger Anna, före detta hållbarhetskoordinator på AF Bostäder. Initialt har vi valt att fokusera på kunder och medarbetare, som är våra huvudsakliga intressenter.

Strategin för social hållbarhet, som togs fram under 2018, har som mål att medarbetarna ska komma till en värdeskapande arbetsplats med bland annat en utvecklande arbetsmiljö, medan kunderna ska vara nöjda, trygga och få god service. Båda grupperna ska ges möjligheter till en hållbar livsstil präglad av jämlikhet, trivsel och trygghet.

– Nöjda och friska medarbetare är en förutsättning för en värdeskapande arbetsplats, inte minst för att alla på företaget bidrar till den gemensamma arbetsmiljön, säger Anna. Vi erbjuder fortlöpande kompetensutveckling, föreläsningar om arbetsmiljö och hälsa samt tillgång till friskvård. För att öka sammanhållningen försöker vi även hitta nya sätt att umgås utanför arbetstid. Vi kan spela boule, åka på aktivitetsutflykter för hela familjen eller pyssla vid olika högtider.

Friskvård tar stor plats i verksamheten. Forskningen är tydlig: ju bättre fysik, desto bättre psykisk hälsa.

– Alla är välkomna på våra gruppträningar varje vecka, säger Anna. Vi har också breddat utbudet med bland annat lunchyoga och padel som återkommande aktiviteter.

– Att erbjuda god service till kunder handlar mycket om effektivare kundprocesser, smartare IT-stöd, digitalisering och förbättrad kommunikation. Samtidigt driver vi en mängd projekt och kampanjer med fokus på kundernas trivsel och välmående. Det kan handla om psykisk ohälsa, deltagande i Pride, skötsel- och trygghetsfrågor och utemiljö. Även här vill vi inspirera till rörelse och motion, bland annat genom att vi bjuder in till Lundaloppet och vårt eget nya maratonlopp – Marathon marathon, säger Anna.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2019


Senast uppdaterad 3 juni, 2021