Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En manlig och två kvinnliga glada medarbetare står upp och pratar vid ett ståbord.

Utmaning: Att locka unga!


Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling. Stora pensionsavgångar väntar och för att klara återväxten behöver unga attraheras till branschen.

– Fastighetsbranschen är inte ungdomarnas förstahandsval, säger Björg Bergsteinsson, HR-chef på AF Bostäder. För att locka yngre medarbetare måste vi bli bättre på att visa hur intressant fastighetsbranschen är och vilken typ av företag AF Bostäder är. Vi kan erbjuda mycket av det som den yngre generationen efterfrågar idag. Vi har ett stort utbud av olika yrken, förutom klassiska fastighetsyrken, till exempel inom IT, marknadsföring och hållbarhet. Dessutom har vi en platt organisation, vi satsar stort på friskvård och vi har inkluderande värderingar. Det gör oss intressanta.

Sedan flera år tillbaka har AF Bostäder alltid ett flertal studentmedarbetare i verksamheten. Studentmedarbetarna är aktiva studenter som har tagit ett sabbatsår eller jobbar extra parallellt med sina studier.

– Studentmedarbetarna är inte bara en stor resurs på servicecenter, de blir också ambassadörer för AF Bostäder i studentlivet, säger Björg Bergsteinsson.

Tidigare har AF Bostäder rekryterat främst via tidningsannonser och rekryteringssajter, men det nappar inte ungdomar på. Nu är det film som gäller.

– Vi satsar stort på filmklipp som vi publicerar i sociala medier och på Youtube, och som vi har med oss när vi besöker skolornas arbetsmarknadsdagar. Framöver vill vi också bli bättre på att jobba proaktivt mot studenterna vid Lunds universitet, och till exempel fånga upp dem som vill göra examensarbeten eller praktik hos oss, säger Björg Bergsteinsson.

Åldersfördelning medarbetare 2017 AF Bostäder

Notis från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2017


Senast uppdaterad 3 juni, 2021