Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
AF Bostäders fotbollslag i blåvita matchkläder

Omtanke, flexibilitet och nytänkande – vägen genom pandemin


Under pandemin har AF Bostäders kärnverksamhet fungerat bra, men restriktioner och hemarbete har påverkat företagskultur och välmående. Nu ligger fokus på att hitta en bra balans mellan ett flexibelt arbetsliv och en stark gemenskap.

Under 2020 och 2021 har cirka två tredjedelar av medarbetarna jobbat hemifrån. De som måste vara på plats har fått anpassa vardagen för att kunna möta kunder och samarbetspartners på ett säkert sätt. Varje vecka träffas företagets krisgrupp för att bedöma det aktuella läget.

– Vår strategi har varit att ha tålamod, fatta sansade beslut, göra bedömningar utifrån kundernas, medarbetarnas och AF Bostäders bästa samt följa gällande rekommendationer och riktlinjer, säger Björg Bergsteinsson, HR-chef på AF Bostäder. Vi har lyckats upprätthålla en bra verksamhet och hålla nere smittspridningen. Samtidigt kan vi konstatera att pandemin kraftigt påverkat det långsiktiga arbetet med vår företagskultur, med medarbetarnas psykiska hälsa och med vår strategi för att vara en värdeskapande arbetsplats.

AF Bostäder ska vara en inspirerande och rolig plats där medarbetarna möts, byter tankar och idéer, bygger gemenskap och utvecklar verksamheten tillsammans. Normalt genomför AF Bostäder regelbundna personaldagar, aktiviteter och studieresor.

– När vi inte ens kan träffas vid kaffemaskinen försämras kommunikationen, säger Björg Bergsteinsson. Det uppstår fler missförstånd, vi saknar varandra och vi ser ett ökande behov av samtalsstöd hos vår företagshälsovård. Trots utmaningarna är våra medarbetare fantastiska och tar stort ansvar, inte bara för sina arbetsuppgifter, utan också för kollegor och kunder. Alla hjälps åt, fångar upp varandra och uppmärksammar om någon mår dåligt.

– Pandemin är sannolikt något vi måste förhålla oss till flera år framåt. Nu är det viktigt att vara öppna för ny kunskap och dela erfarenheter med andra. Digitala mötesverktyg har blivit en naturlig del av vår vardag. Trivsel och arbetsmiljö följs upp i regelbundna undersökningar. Och vi tar hjälp av myndigheter, konsulter, branschkollegor och olika nätverk. Allt för att kunna bibehålla en målinriktad verksamhet med hög kundnöjdhet, en inspirerande och trygg arbetsmiljö och medarbetare som mår bra, säger Björg Bergsteinsson.


Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2021


Senast uppdaterad 30 juni, 2022