Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

2021 års hållbarhetsredovisning är här

2 maj, 2022

Vill du veta mer om AF Bostäders hållbarhetsarbete? Läs vår senaste hållbarhetsredovisning!

Även år 2021 var präglat av pandemin och verksamheten anpassades för att skydda både kunder och medarbetare. Hållbarhetsarbetet har fortsatt med insatser som till exempel en fimpkampanj, utökad matfettsinsamling, en ny strategi för social hållbarhet och en kartläggning över indirekta växthusgasutsläpp. Satsningar på hälsa har fortsatt både genom projekt Hjälp och genom att bjuda in både kunder och medarbetare till aktiviteter som främjar hälsan.

Viktiga händelser under året:

Fler studentbostäder i Lund

Hippocampus är klart och 253 studenter har flyttat in. Pireus är påbörjat och ska ge plats för 300 studenter.

Stärkt fokus på indirekta utsläpp (scope 3)

En nygjord kartläggning av övriga indirekta utsläpp ska ligga till grund för kommande insatser för att minska utsläppen.

Coronasäker verksamhet

Under pandemin har verksamheten anpassats för att skydda kunder och medarbetare samt minska smittspridning.

Tredje vinsten i ”Cykelvänlig arbetsplats”

De cykelfrämjande insatserna fortsätter. AF Bostäder har än en gång utnämnts till Lunds mest cykelvänliga arbetsplats.

Färre fimpar med lyckad nudgingkampanj

På Delphi testas en nudgingkampanj som ska minska antalet fimpar på marken, och resultaten är goda.

Tydliga mål för social hållbarhet med ny strategi

Med en ny strategi ska arbetet för social hållbarhet involvera samtliga medarbetare och bli mer målinriktat.

Läs hela hållbarhetsredovisningen

 

Läs även AF Bostäders årsredovisning