Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Dekorativ bild

AF Bostäder fortfarande i topp, enligt studenterna

11 juli, 2022

Varje år genomför AF Bostäder och studentbostadsbranschen kundundersökningen ”Nöjd Studbo”, där studenterna får tycka till om sitt boende och sin hyresvärd. Årets SKI-resultat på 75 innebär en mindre nedgång jämfört med tidigare år, men studenterna placerar åter AF Bostäder i topp bland de stora studentbostadsföretagen i Sverige.

AF Bostäders vision är att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag, och den årliga kundundersökningen ligger till grund för företagets satsningar på boendekvalitet. Studenternas feedback är betydelsefull, och alla förslag och synpunkter som kommer in värderas i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Kundenkäten skickades tidigare ut en gång per år, till ett urval av hyresgäster. Från 2022 skickas enkäten i stället ut varje månad, och ger samtliga hyresgäster möjlighet att tycka till om sitt boende. Frågorna har uppdaterats och omfattningen har minskat något.

Undersökningssvaren bryts ner och analyseras för respektive bostadsområde och avdelning i syfte att hitta fler förbättringspunkter. Samtliga svar och fritextkommentarer gås igenom noga och följs upp internt så att alla på AF Bostäder är väl insatta i studenternas önskemål.

Resultatet i korthet

  • Med ett Ambassadörsindex så kallat Net Promoter Score (NPS) på 61 placerar studenterna AF Bostäder i topp i branschen, något alla på företaget är mycket stolta över. Genomsnittet för de andra studentbostadföretagen som deltar i undersökningen är 38.
  • På frågan om studenterna är nöjda med AF Bostäder som hyresvärd och tycker företaget motsvarar förväntningarna, landar resultatet på 75 (jfr. rikssnitt 71, skala 1–100).
  • Trygghet på bostadsområdena prioriteras högt både av AF Bostäder och studenterna. Därför är resultatet 4,6 (jfr 4,2 i snitt, skala 1–5) extra glädjande.
  • Bostadens temperatur och köksutrustningens standard får lägre betyg, men resultatet har stora variationer mellan olika bostadsområden.
  • Samarbetet fungerar bra bland de som bor på korridor, vilket har stor betydelse för trivseln, och får resultat 4,1 (jfr. rikssnitt 3,4, skala 1–5. Ytterligare satsningar behövs för att studenterna ska tycka det är tillräckligt rent och fräscht i de gemensamma korridorerna, resultat 3,4 (jfr rikssnitt 2,8, skala 1–5)
  • Studenterna ger höga betyg för tillgång till tvättider samt städning av tvättstugor. Även trappor, entréer, belysning, trivselytor m.m. får goda omdömen.
  • Höga betyg ges även för bemötande, hemsida, felanmälan, information och hantering av ärenden. Mycket glädjande!
  • Upplevelsen av boendet som prisvärt i relation till hyran får betyget 3,5 (jfr. rikssnittet 3,4).

Resultaten baseras på insamlade svar under perioden januari – april 2022.