Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

AF Bostäder släpper årsredovisningen för 2022

9 maj, 2023

Nu kan du ta del av vår senaste årsredovisning på vår webbplats. Läs om AF Bostäders verksamhet och vad som hände under 2022. Här kommer en kort sammanfattning.

LÄS AF BOSTÄDERS ÅRSREDOVISNING 2022 (pdf)

AF Bostäder 2022 i korthet

  • Ny hyra i linje med tidigare år - Trots kraftigt ökade kostnader har vi kunnat höja hyran med endast 2% från och med 1 januari 2023 tack vare omprioriteringar.
  • Rivning av fyrklöverhus inleder en ny epok - Vi har i etapper rivit fyrklöverhusen på Kämnärsrätten för att bygga 1 500 nya studentbostäder. Rivningen är nu klar och en byggstart återstår.
  • Sveriges cykelvänligaste arbetsplats - Vi har utsetts till Sveriges cykelvänligaste arbetsplats i kategorin mellanstora företag i Cykelfrämjandets tävling.
  • Lyckad energisparkampanj – Hyresgästerna lyckades sänka elförbrukningen med 5,9 % från oktober till december under vår energisparkampanj.
  • Bättre dialog med ny kundenkät - Från 2022 mäter vi kundnöjdheten löpande vilket gör det möjligt att vidta åtgärder snabbare och förbättra dialogen.
  • Fortsatta satsningar på friskvård för hälsa och gemenskap - Under 2022 har vi bjudit in studenterna till bland annat Marathon marathon och seriespel i olika sporter i samarbete med LUGI Motion.
  • Hälften av stambytena på Delphi klara - Projektet att renovera 850 badrum inklusive stambyte på Delphi mellan 2020–2026 fortsätter enligt plan och är nu halvvägs.
  • Fler bostäder till novischer - Under 2022 fördelades totalt 1 151 bostäder till nyantagna studenter med hemort utanför Skåne i AF Bostäders novischlotteri, 197 fler än föregående år.
  • Årets Lundakarneval en sedvanlig succé! - Vi har en återhållsam sponsringspolicy men stöder Lunds studentliv och bidrog 2022 bland annat till Sveriges bästa karneval.

Vi på AF Bostäder passa på att tacka studenter, medarbetare och samarbetspartners för ett fantastiskt samarbete under 2022. Det är tack vare er som vi kan fortsätta erbjuda studenterna i Lund trivsamma och hållbara studentbostäder. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2023!