Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Korridorer på Delphi byggs om till mindre modell


På Delphi finns över 1 000 korridorrum, fördelade på 100 studentkorridorer. De flesta av korridorboendena har 5–12 hyresgäster vardera med gemensamt kök och vardagsrum. Fyra återstående korridorer är av en äldre och större modell med nitton hyresgäster vardera.

För att öka trivseln och tryggheten för våra hyresgäster och samtidigt renodla förvaltningen byggs nu de sista större korridorerna om till den mindre storleken. Färre hyresgäster per korridor innebär generellt en lugnare boendemiljö, bättre studiero och större möjlighet att lära känna sina grannar. I samband med ombyggnationen fräschas köken upp.

Adresser som berörs

Magistratsvägen 55
X 1012 – 1020
X 1112 – 1120
X 1212 – 1220
X 1312 – 1320
Y 1001 – 1010
Y 1101 – 1110
Y 1201 – 1210
Y 1301 – 1310

Praktisk info

De befintliga korridorerna byggs om till två mindre korridorer. De nuvarande ytorna för kök och vardagsrum anpassas så att de nya korridorerna får varsitt kök och varsitt vardagsrum.

Tidplan

Arbetet utförs sommaren 2022. Mer exakt tidplan kommer när det närmar sig.

Störningar

Arbetena kan tidvis innebära buller.

Under en begränsad tid kommer köket vara avstängt. Studenterna får då tillgång till ersättningskök.

Kontakt

Kontakta assisterande projektledare Therese Månsson om du har några frågor, therese.mansson@afbostader.se, 046-19 15 81.


Senast uppdaterad 11 oktober, 2021