Ny avfallshantering på Delphi


Hösten 2020 moderniseras avfallshanteringen på Delphi. Gamla containerlösningar ersätts med nya underjordiska UWS:er (Underground Waste System). En förbättring för de boende som får en enklare, tryggare och snyggare avfallssortering.

Tidplan

En översyn sker av hela avfallshanteringen på Delphi. Vi börjar med att ersätta den befintliga avfallsstationen vid Magistratsvägen 55 F med UWS:er under hösten 2020.

Tillgänglighet under projektet

Under tiden arbetet utförs gäller följande förändringar.

  • De boende kan använda den tillfälliga avfallsstationen på parkeringen vid Magistratsvägen 55 C, se bild nedan.
  • Det är endast möjligt för cyklister och gående att passera genom portalen mellan Magistratsvägen 55 C och K.

Störningar

Arbetet innebär bullrande arbetsmoment från bl.a. anläggningsmaskiner. Alla AF Bostäders renoveringar genomförs med största möjliga hänsyn till hyresgästernas boendekvalitet.

Kontakt

Om du har några frågor om projektet, vänligen kontakta byggprojektledaren Peter Molin på 046-19 15 41 eller peter.molin@afbostader.se.


Senast uppdaterad 8 september, 2020