Kämnärsvägen - Campuskilen


I samband med expansionen av nya Kämnärsrätten kommer det även att ske förändringar av Kämnärsvägen, som löper genom området. Kämnärsvägen blir Campuskilen, ett gångfartsområde där olika typer av aktiviteter samlas.

Nya Kämnärsrätten blir ett levande område som sätter cyklister och gående i centrum. Längs de nya kvarteren förvandlas en tråkig gata till ett parkliknande aktivitetsstråk med sociala ytor och grönska – Campuskilen. Här anläggs bland annat boulebana, utegym, studieplatser, hängmattor, grillplats och snygga lösningar för avfallshantering och cykelreperation. Campuskilen blir ett utvändigt vardagsrum där studenterna kan plugga, slappa, träna och hänga.

Tidplan

Arbetet med Campuskilen genomförs etappvis parallellt i anslutning till nybyggnadsprojekten. Första etappen slutfördes våren 2020.

Omfattning

  • I trafiktermer ändras Kämnärsvägen från gata till ett gångfartsområde där bilar och cyklar får lov att köra, men på gångtrafikantens villkor.
  • Kämnärsvägen kommer minskas och de ytor som idag är gata, trottoar eller grönytor närmast gatan kommer att förändras.
  • Funktionerna som betjänar hela området ses över till exempel avfallshantering, grönytor och parkeringar.
  • Hela området kommer knytas samman med Campuskilen, ett aktivitetsstråk där vi samlar olika typer av aktiviteter såsom grönytor, avfallshantering, cykelväg och utegym. 
  • Det kommer fortfarande vara möjligt att köra längs Kämnärsvägen. Därmed kommer det även framöver att förekomma fordon där såsom till exempel personbil, sopbil, flyttbil, budbil och service till skolan. 

Bakgrund

Det ursprungliga området planerades visionärt för ett stort antal bilar. Idag vet vi att studenter sällan har råd med bil, det är cykel som gäller. Det som tidigare varit en tråkig och långsträckt angöringsgata med parkerade bilar ska bli nya Kämnärsrättens pulsåder – en plats som knyter ihop områdets alla delar med omkringliggande byggnader och kvarter, och som samtidigt är ett stort, härligt vardagsrum.

Projektledare

Har du frågor gällande projektet, får du gärna kontakta projektledare Magnus Cederberg på magnus.cederberg@afbostader.se eller 046-19 15 43.


Senast uppdaterad 26 mars, 2020