Nytt ventilationssystem på Kämnärsvägen 71 F och G


Sommaren 2020 sker en ventilationsombyggnad på Kämnärsvägen 71 F och G, vilket medför bättre inomhusmiljö och minskad energiförbrukning.

Det nya ventilationssystemet har både till- och frånluft till samtliga studentrum, därmed kommer inomhusmiljön att förbättras för de boende. Detta på grund av att förvärmd luft förs in i bostaden istället för kall uteluft. Dessutom minskas energiåtgången eftersom den värme som tidigare blåstes rakt ut nu kan återvinnas.

Tidplan

  • Vecka 25 – Det gamla ventilationsaggregatet rivs
  • Vecka 26 och 27 - Nya ventilationskanaler monteras i gemensamhetsytor och inne i studentrummen.

Störningar

Ventilationen kommer vara avstängd under stora delar av vecka 25 - 27. Vädring av bostäderna sker då genom att öppna fönsterna.

Det kan bli trång och tidvis smutsigt vid fläktrummet, som är beläget nära entrén i markplan.

Bullrande arbete kommer att förekomma.

Bakgrund

Ventilationssystemet är 26 år gammalt och nått sin tekniska livslängd.

Projektledare

Har du frågor om projektet, kontakta Staffan Jacobsson på 046-19 15 42 eller staffan.jacobsson@afbostader.se.


Senast uppdaterad 14 maj, 2020