Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Karta över Campuskilens etappindelning

Kämnärsvägen - Campuskilen


I samband med expansionen av nya Kämnärsrätten kommer det även att ske förändringar av Kämnärsvägen, som löper genom området. Kämnärsvägen blir Campuskilen, ett gångfartsområde där olika typer av aktiviteter samlas. Under augusti och september 2021 kommer vi att renovera den östra delen av Kämnärsvägen (utanför Hippocampus) så att den får ett utseende som liknar det som redan finns vid Proto och Sagoeken.

Tidplan (se karta ovan)

  • Etapp 1: 9 augusti – 2 september
  • Etapp 2: 2–3 september
  • Etapp 3: 6–24 september
  • Etapp 4: 27 september
  • Etapp 5: 28 september – 4 oktober

Tidplanen är preliminär och kan komma att justeras.

Arbetets omfattning

  • Mellan den 9 augusti och 12 oktober kommer Kämnärsvägen att vara stängd för genomfart. Planen är att alla infarter längs med Kämnärsvägen ska vara tillgängliga från antingen den östra eller västra delen av Kämnärsvägen. Infarterna längs med Kämnärsvägen kommer endast att vara stängda under vardera en dag i direkt anslutning till när arbeten utförs där.
  • I samband med att etapp 1 avslutas kommer en ny UWS (underjordisk avfallsstation) att öppna vid Hippocampus och den gamla containerstationen stängs.
  • Asfaltering och plantering över hela ytan sker mellan den 4–12 oktober. Då kommer det att vara begränsad framkomlighet dagtid. Men det kommer alltid vara möjligt att köra in på Kämnärsvägen via något av hållen.

Respektera de staket och avstängningar som kommer att finnas. Tänk på att det är mycket tunga maskiner i rörelse under tiden.

Bakgrund

Det ursprungliga området planerades visionärt för ett stort antal bilar. Idag vet vi att studenter sällan har råd med bil, det är cykel som gäller. Det som tidigare varit en tråkig och långsträckt angöringsgata med parkerade bilar ska bli nya Kämnärsrättens pulsåder – Campuskilen. Ett gångfartsområde som knyter ihop områdets alla delar med omkringliggande byggnader och kvarter, och som samtidigt är ett stort, härligt vardagsrum.

Här anläggs bland annat boulebana, utegym, studieplatser, hängmattor, grillplats och snygga lösningar för avfallshantering och cykelreparation. Campuskilen blir ett utvändigt vardagsrum där studenterna kan plugga, slappa, träna och hänga. Bilar och cyklar kommer fortsättningsvis få lov att köra längs med vägen, men på gångtrafikantens villkor.

Projektledare

Har du frågor gällande projektet, kontakta projektledare Martin Jacobsson på martin.jacobsson@afbostader.se eller 046-19 14 62.


Senast uppdaterad 2 juli, 2021