Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Nu bygger vi om elrummen och städrummen på Sparta


Under oktober och november 2021 kommer vi att bygga om korridorernas elrum och städrum så att de uppfyller gällande brandskyddskrav.

Räddningstjänsten har gjort tillsyn i korridorerna på Sparta. För att klara de brandskyddskrav som ställs på oss som fastighetsägare, behöver vi bygga om el- och städrummen.

Praktisk info

Arbetet ser olika ut beroende på om korridoren har ett gavelkök eller ett mittkök.

Gavelköken:

  • Dörren till elrummet byggs igen och väggen öppnas upp mellan matrum och elrum.
  • Dörren till städrummet byts ut till en brandklassad dörr.
  • Under ombyggnaden kommer en provisorisk vägg byggas i matrummet. Ytan i matrummet är då begränsad.

Mittköken:

  • En ny ventilationskanal installeras mellan städrum och matrum.
  • Dörren till städrummet byts ut till en brandklassad dörr.

Tidplan

Vecka 40 ombyggnader inom korridorer 39 G, plan 4, 5 och 6.
Vecka 41 ombyggnader inom korridorer 39 H, plan 4, 5 och 6.
Vecka 42 ombyggnader inom korridorer 39 E, plan 4, 5 och 6.
Vecka 43 ombyggnader inom korridorer 39 B, plan 4, 5 och 6.
Vecka 44 ombyggnader inom korridorer 39 C, plan 4, 5 och 6.
Vecka 45 ombyggnader inom korridorer 39 D, plan 4, 5 och 6.
Vecka 46 ombyggnader inom korridorer 39 F, plan 4, 5 oc h6.
Vecka 47 - 48 Byte av samtliga dörrar till städrum 39 B - 39 H

Störningar

Ombyggnaden kommer medföra en del buller.

Innergården mellan marklägenheterna på Tunavägen 45 och 47 kommer att användas som materialupplag och containeruppställningsplats.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta Therese Månsson på 046-19 15 81, therese.mansson@afbostader.se


Senast uppdaterad 19 oktober, 2021