Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Upprustning av utemiljön på Ulrikedal


Under 2021 genomförs en upprustning av utemiljön på Ulrikedalsvägen 8-30.

Tidplan

Arbetet beräknas påbörjas i mars och hålla på till hösten 2021.

Upprustningen

  • Cykelställen ersätts med nya numrerade cykelställ.
  • Vollybollplanen rustas upp (se illustration 1 ovan)
  • Ny lounge med solstolar på innergården
  • Nytt utegym på innergården (se illustration 2 ovan)

Dessutom:

  • Nya buskar och träd
  • Nya bänkar och bord
  • Nya grillplatser
  • Förbättrad belysning

Se skiss nedan. Blå markering visar var arbeten sker under vår-sommar och röd markering under höst-vinter 2021. 

Störningar

Projektet kan medföra en del störningar, såsom till exempel avspärrade gångvägar, ljud från anläggningsmaskiner och tillfälligt ändrad cykelparkering.

Bakgrund

Ulrikedal är ett av AF Bostäders mest populära och centralt belägna bostadsområden, omtyckt bland annat för sina stora grönytor. Området, som byggdes 1963, är ritat av arkitekten Hans Westman och utemiljön ritades av landskapsarkitekten Sven-Ingvar Andersson. Med kundundersökningen som underlag och studenternas önskemål i fokus, kommer vi att genomföra en upprustning av Ulrikedals utemiljö.

Projektledare

Om du har några frågor, får du gärna kontakta byggprojektledaren Peter Molin via peter.molin@afbostader.se eller 046-19 15 41.

Skiss upprustning av Ulrikedal 8-30


Senast uppdaterad 19 mars, 2021