Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Värmepump på Gylleholm


Mellan den 17 april och 30 juni installeras en frånluftsvärmepumpsanläggning på Gylleholm. Genom att ta till vara den varma luft som ventileras bort från bostäderna, kommer energiförbrukningen på Gylleholm att sänkas.

Tidplan

  • Ventilationskanaler och -aggregat monteras på yttertaket vecka 16–22
  • Radiatorerna (elementen) i bostäderna byts ut vecka 18
  • Termostater till radiatorerna i bostäderna monteras vecka 21
  • Ventilationen i bostäderna injusteras vecka 24–25

Det kommer även installeras två nya spiraltrappor för uppgång till taket.

Omfattning

Följande arbete kommer att utföras inne i bostäderna på Gylleholm:

  • Nya radiatorer med högre effekt (i 32 av lägenheterna)
  • Injustering av radiatorerna (alla lägenheter)
  • Installation av rumsgivare som mäter inomhustemperaturen (i 12 av lägenheterna)

Störningar

Vissa arbetsmoment kommer vara bullrande. Ventilationen kan tillfälligt behöva stängas av.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta Staffan Jacobsson på 046-19 15 42, staffan.jacobsson@afbostader.se.

""


Senast uppdaterad 29 maj, 2023