Medarbetarna - en nyckelresurs!


AF Bostäder har cirka 65 medarbetare och många olika yrkesroller. I arbetsgivarfilmerna nedan berättar några av medarbetarna om sitt arbete och hur det är att vara en del av team AF Bostäder.

Vi jobbar på AF Bostäder

Jobba på AF Bostäder

Träffa några medarbetare och hör dem berätta om hur det är att jobba på AF Bostäder.

Bovärden Heléna

I den här filmen berättar bovärden Heléna om sitt arbete och varför hon tycker att hon har världens bästa jobb.

Bovärden Amir

I den här filmen berättar bovärden Amir om sitt arbete och hur mycket han gillar att visa kunderna hur de kan lösa problem i framtiden.

Byggprojektledaren Martin

I den här filmen berättar byggprojektledare Martin om sitt jobb och varför han stimuleras av att få vara med och utveckla boendet för framtida studenter.

Hållbarhetskoordinatorn Klara

I den här filmen berättar Klara om sitt arbete som hållbarhetskoordinator med fokus på miljömässig hållbarhet.

Hållbarhetskoordinatorn Anna

I den här filmen berättar Anna om sitt arbete som hållbarhetskoordinator med fokus på social hållbarhet.

Kommunikatören Monika

I den här filmen berättar kommunikatören Monika om sitt arbete och vikten av att möta kundernas behov.

Ledningskoordinatorn Linda

I den här filmen berättar ledningskoordinatorn Linda om sitt arbete och fördelarna med en platt organisation och ett varierande arbete.


Senast uppdaterad 6 juli, 2020