Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Överlåtelse av bostad


Som hyresgäst kan du i vissa fall få överlåta ditt hyresavtal till någon som du under längre tid har sammanbott med. Här beskrivs förutsättningarna närmare.

Varje ansökan om överlåtelse prövas individuellt efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Följande grundkrav ska alltid vara uppfyllda:

  • Sökande och inneboende ska fysiskt ha bott tillsammans utan avbrott på avtalsadressen under de senaste 18 månaderna.
  • Båda ska ha varit folkbokförda på avtalsadressen under samma period.
  • Hyresgästen ska under samma period ha uppfyllt AF Bostäders Kö- och hyresvillkor samt skött sina åtaganden enligt hyresavtalet.
  • Ny hyresgäst ska vid kreditkontroll vara utan anmärkning.

I samband med överlåtelse förloras den inneboendes kötid. Hyran justeras alltid till aktuell målhyra för bostaden. 

Länkar


Senast uppdaterad 23 december, 2022