Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Överlåtelse av bostad


Som hyresgäst kan du i vissa fall få överlåta ditt hyresavtal till någon som du under längre tid har sammanbott med. Här beskrivs förutsättningarna närmare.

Varje ansökan om överlåtelse prövas individuellt efter förutsättningarna i det enskilda fallet. Följande grundkrav ska alltid vara uppfyllda:

  • Hyresgästen och inneboende ska fysiskt ha bott tillsammans utan avbrott på avtalsadressen under de senaste 18 månaderna.
  • Båda ska ha varit folkbokförda på avtalsadressen under samma period.
  • Hyresgästen ska ha uppfyllt AF Bostäders kö- och hyresvillkor samt skött sina åtaganden enligt hyresavtalet.
  • Inneboende ska uppfylla AF Bostäders studie- och medlemskrav.
  • Inneboende ska vid kreditkontroll vara utan anmärkning.

I samband med överlåtelse förloras den inneboendes kötid. Hyran justeras alltid till aktuell målhyra för bostaden. 

I de fall el inte ingår i hyran så avslutas både elnätsavtal och elhandelsavtalet per automatik när hyresavtalet upphör. Nätavtalet flyttas automatiskt över till den nya hyresgästen, som själv behöver göra ett aktivt val gällande elhandeln med valfritt energibolag.

Länkar


Senast uppdaterad 22 maj, 2024