Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Värdeskapande arbetsplats


En bra arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga är en förutsättning för att lyckas på jobbet. En värdeskapande arbetsplats bygger vi tillsammans med våra medarbetare genom att agera proaktivt, vara välkomnande och värdera såväl nytänkande som olikheter.

Såhär jobbar vi

Pris för Årets cykelidé!

AF Bostäder har varit med i tävlingen Cykelvänlig arbetsplats och vunnit pris för ”Årets cykelidé 2019”. Företaget har med ett samlat grepp, på flera olika kreativa sätt, uppmuntrat medarbetare att välja cykeln.

Bättre service med studentmedarbetare

På servicecenter är flera av medarbetarna aktiva studenter. Studentmedarbetarna är väl insatta i kundernas behov och en värdefull resurs i verksamheten.

Social hållbarhet sätter fokus på välmående

Genom åren har AF Bostäder genomfört en mängd satsningar på trivsel och hälsa, men det var först när företaget systematiserade sitt hållbarhetsarbete som social hållbarhet blev ett begrepp i verksamheten.

Lövploggardag förenar nytta med nöje

AF Bostäders största förvaltningsområde består av Delphi och Kämnärsrätten som tillsammans utgör nästan hälften av företagets bestånd. De stora områdena är gröna och trivsamma med både parkmiljö och höga ekar.

Tema: Arbetsglädje!

Varje år får medarbetarna på AF Bostäder arbeta med ett särskilt tema kopplat till företagets personaldagar. För 2018 har temat varit arbetsglädje, ett riktigt glädjeämne som visat sig lika nyttigt som roligt.

Långsiktigt arbete bakom sunda värderingar

På AF Bostäder ska alla ha samma möjligheter och rättigheter. Därför arbetar AF Bostäder långsiktigt förebyggande med inkluderande värderingar, jämställdhet och likabehandling.

Här är alla välkomna!

Det är en självklarhet för AF Bostäder att ha inkluderande värderingar, att sträva efter jämställdhet och att engagera sig i frågor som rör rättvisa, mångfald och likabehandling.

AF Bostäder säger: Ha det så skoj!

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas och lyckas på jobbet. På AF Bostäder ska det vara kul att gå till jobbet.

Utmaning: Att locka unga!

Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling. Stora pensionsavgångar väntar och för att klara återväxten behöver unga attraheras till branschen.

Stor rörelsefrihet för högre frisknärvaro

Hälsofrågor är en stor utmaning och AF Bostäder arbetar proaktivt med att hålla frisknärvaron på en hög nivå.


Senast uppdaterad 6 juli, 2020