Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Värdeskapande arbetsplats


En bra arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga är en förutsättning för att lyckas på jobbet. En värdeskapande arbetsplats bygger vi tillsammans med våra medarbetare genom att agera proaktivt, vara välkomnande och värdera såväl nytänkande som olikheter.

Såhär jobbar vi

En grupp av sju medarbetare står runt två cyklar

Ny strategi för social hållbarhet

Sociala frågor som trivsel, trygghet och hälsa står högt på AF Bostäders agenda. En ny social hållbarhetsstrategi, med fokus på medarbetare och hyresgäster, ska se till att de sociala insatserna blir mer målinriktade.

De senaste sex Bostadsombudsmännen hos AF Bostäder står i en trappa

Bomben – länken till studentlivet

Bostadsombudsmannen – Bomben – är studenternas egen representant i AF Bostäders styrelse. Bomben är en direkt länk till Akademiska Föreningen och en viktig del av relationen till studenterna.

Omtanke, flexibilitet och nytänkande – vägen genom pandemin

Under pandemin har AF Bostäders kärnverksamhet fungerat bra, men restriktioner och hemarbete har påverkat företagskultur och välmående. Nu ligger fokus på att hitta en bra balans mellan ett flexibelt arbetsliv och en stark gemenskap.

Medarbetare som cyklar på en väg kantad av grönska och vinkar till kameran

Lunds mest cykelvänliga arbetsplats!

AF Bostäder vann 2020 Lunds kommuns tävling Cykelvänlig arbetsplats. Enligt motiveringen har AF Bostäder jobbat aktivt för att skapa en cykelkultur och ska ses som en inspiration för andra.

Man ser ryggen på flera medarbetare som rider på islandshästar som går i en lång rad genom ett kalhygge

Friskvård i fokus under pandemin

Att må bra i kroppen är en förutsättning för god psykisk hälsa. Därför har AF Bostäder satsat på coronaanpassad friskvård under pandemin.

Manlig bovärd med cykelhjälm cyklar bland grönskan på Delphi

Pris för Årets cykelidé!

AF Bostäder har varit med i tävlingen Cykelvänlig arbetsplats och vunnit pris för ”Årets cykelidé 2019”. Företaget har med ett samlat grepp, på flera olika kreativa sätt, uppmuntrat medarbetare att välja cykeln.

Tre kvinnliga studentmedarbetare sitter vid ett soffbord och pratar och skrattar.

Bättre service med studentmedarbetare

På servicecenter är flera av medarbetarna aktiva studenter. Studentmedarbetarna är väl insatta i kundernas behov och en värdefull resurs i verksamheten.

Kvinnlig och manlig kollega sitter vid en dator och tittar på ett papper.

Social hållbarhet sätter fokus på välmående

Genom åren har AF Bostäder genomfört en mängd satsningar på trivsel och hälsa, men det var först när företaget systematiserade sitt hållbarhetsarbete som social hållbarhet blev ett begrepp i verksamheten.

Medarbetare krattar ihop löv på Kämnärsrätten.

Lövploggardag förenar nytta med nöje

AF Bostäders största förvaltningsområde består av Delphi och Kämnärsrätten som tillsammans utgör nästan hälften av företagets bestånd. De stora områdena är gröna och trivsamma med både parkmiljö och höga ekar.

En manlig och två kvinnliga medarbetare står vid ett ståbord och skrattar mot varandra.

Tema: Arbetsglädje!

Varje år får medarbetarna på AF Bostäder arbeta med ett särskilt tema kopplat till företagets personaldagar. För 2018 har temat varit arbetsglädje, ett riktigt glädjeämne som visat sig lika nyttigt som roligt.

Två händer formar ett hjärta, ena handen har en målad prideflagga.

Långsiktigt arbete bakom sunda värderingar

På AF Bostäder ska alla ha samma möjligheter och rättigheter. Därför arbetar AF Bostäder långsiktigt förebyggande med inkluderande värderingar, jämställdhet och likabehandling.

En manlig och två kvinnliga glada medarbetare står vid ett ståbord och pratar, tittandes på varandra.

Här är alla välkomna!

Det är en självklarhet för AF Bostäder att ha inkluderande värderingar, att sträva efter jämställdhet och att engagera sig i frågor som rör rättvisa, mångfald och likabehandling.

Två bovärdar reparerar en dörr. De tittar mot varandra och skrattar.

AF Bostäder säger: Ha det så skoj!

En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att trivas och lyckas på jobbet. På AF Bostäder ska det vara kul att gå till jobbet.

En manlig och två kvinnliga glada medarbetare står upp och pratar vid ett ståbord.

Utmaning: Att locka unga!

Fastighetsbranschen står inför en generationsväxling. Stora pensionsavgångar väntar och för att klara återväxten behöver unga attraheras till branschen.


Senast uppdaterad 21 december, 2022