Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Betalsätt


Hyran kan betalas med autogiro, e-faktura eller bankgiro.

Autogiro

För att betala hyran med autogiro anmäler du det via din bank. Vid anmälan ska du bl.a. uppge ett ”betalarnummer” som är ditt kundnummer. Kundnumret hittar du på Dina sidor och i meddelanden om hyresavin. När du har anmält att du vill betala via autogiro kan det ta upp till en månad innan autogirot träder i kraft. Autogirot fungerar först när det står på hyresavin att din hyra betalas via autogiro. Tills dess måste du betala din hyra på vanligt sätt.

Pengarna dras från ditt konto den sista vardagen i månaden. Beloppet reserveras från ditt konto dagen innan. Det måste finnas täckning på kontot när beloppet ska reserveras. Saknas pengar görs ingen dragning via autogiro och hyran blir inte betald. Hyra dras endast för de månader du är betalningsskyldig för enligt ditt avtal (9 eller 12 månader). När du byter bostad inom AF Bostäder följer autogirot med utan att du behöver göra något.

Hyr du ett förråd hos AF Bostäder och vill betala hyran via autogiro? Då anmäler du det till din bank enligt ovan beskrivning. Om du bor hos AF Bostäder och redan betalar hyran via autogiro kommer förrådshyran automatiskt också att dras via autogiro.

E-faktura/elektronisk faktura

För att betala hyran med elektronisk faktura s.k. e-faktura anmäler du det via din bank. Vid anmälan ska du uppge ett OCR-nummer, du kan då ange valfritt OCR-nummer för din bostad. När du har anmält att du vill betala med e-faktura kommer din e-faktura först dyka upp när nästa hyra ska betalas.

Då får du hyresräkningen som en e-faktura till din Internetbank. När du skall betala din hyra öppnar du din e-faktura på bankens webbplats. Alla uppgifter är förifyllda: Betalningsmottagare, betalare, gironummer, belopp, betalningsdag, OCR-nummer etc. Det enda du behöver göra är att bekräfta betalningen.

Bankgiro

För att betala hyran med bankgiro använder du det bankgiro- och OCR-nummer som finns på din hyresavi på Dina Sidor.


Senast uppdaterad 5 december, 2023