Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Flytta ut


Här hittar du viktig information inför din avflyttning t.ex. flyttstäd, besiktning och nyckelåterlämning. Tack för din tid som hyresgäst och lycka till med ditt nya boende!

Uppsägning 

Du säger upp ditt hyresavtal på Dina sidor. Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den siste juni, måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 31 maj om du har 1 månads uppsägningstid. Har du 2 månaders uppsägningstid behöver du säga upp ditt hyresavtal senast den 30 april.

Boka besiktning

När du flyttar ut ska bostaden besiktigas av bovärden, bostaden ska då vara tömd och avflyttningsstädad. En besiktning tar cirka 30-60 minuter och vi ser gärna att du närvarar. Väljer du att närvara vid besiktningen har du möjlighet att åtgärda mindre anmärkningar, vilket annars kan komma att debiteras. Boka besiktning i god tid före din avflyttning. Tänk på att du inte får bo kvar i bostaden efter genomförd besiktning. 

Flyttstäda

Försäkra dig om att din avflyttningsstädning blir godkänd genom att städa enligt checklistan. Om städningen är bristfällig, debiterar vi dig kostnaden för att åtgärda detta. Om du inte hinner (eller har lust) att flyttstäda själv, kan du anlita en städfirma. På Skatteverkets hemsida finns information om vad som gäller för att ha rätt till RUT avdraget på 50 %.

Återvinn möbler, elektronik och kläder

Behöver du göra dig av med möbler eller elektronikavfall innan du flyttar? Lämna det i närmaste grovavfallsstation. Kläder lämnar du i textilinsamlingen.

Återlämna samtliga nycklar i tid

Samtliga nycklar och taggar som hör till bostaden, ska återlämnas till servicecenter, Tunavägen 39 C, Sparta. Lägg nycklarna i ett kuvert med ditt namn och adress och lämna i brevinkastet utanför servicecenter. Kuvert finns på plats. 

För våra kunders säkerhet och trygghet gör vi alltid ett låsbyte/omflexning när minst en bostadsnyckel förlorats. Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren. Byte av lägenhetscylinder/omflexning inklusive nycklar kostar ca 1400 kr och förlust av en tagg kostar 200 kr. Om nycklarna lämnas in för sent, dvs. efter 12.00 på avflyttningsdagen, byter vi lägenhetscylinder/omflexar och debiterar den avflyttande hyresgästen för detta.

Medgivande för tidigare inflyttning

Flyttar du ut i förtid och vill att nästa hyresgäst får tillträde till bostaden under din uppsägningstid? För att tidigare inflyttning ska vara möjlig, behöver följande punkter vara uppfyllda:

Tänk på att du är ansvarig för allt som rör hyresavtalet till och med din sista avtalsdag. Eventuell ersättning för hyra regleras mellan dig och nästa hyresgäst.

Gör adressändring

Alla som flyttar är skyldiga att anmäla flytt och folkbokföra sig på den nya adressen. Rätt adress är nödvändig när du söker bostadsbidrag och för att posten ska kunna komma fram. Gör en gratis flyttanmälan på Skatteverkets webbplats, så får du rätt folkbokföringsadress.

Säg upp elavtal

Om du har ett eget elavtal (det vill säga, elen ingår inte i hyran), säg upp det till samma datum som ditt hyresavtal är uppsagt till. Du är ansvarig för att behålla elabonnemanget under hela hyresperioden.

Överlåtelse av möbler, inredning och utrustning vid flytt

Om du kommer överens med nästa hyresgäst om att du ska lämna kvar några av dina möbler eller annan utrustning behöver du fylla i blanketten Överlåtelse av möbler, inredning och utrustning vid flytt (pdf) och lämna till din bovärd före besiktningen. Saknas blanketten och möbler/annan utrustning finns kvar i lägenheten klockan 12.00 på utflyttningsdagen så kommer dessa att bortforslas och du debiteras för flyttkostnaden.

Flyttbil

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid in- och utflyttning är tillfällig aktiv lastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Observera att du aldrig får parkera på en brandväg.

Cykel

De flesta bostäder har en tillhörande cykelparkering. Kom ihåg att ta bort din cykel (och ev. lås) när du flyttar. Vill du inte behålla cykeln? Sälj/skänk den eller lämna i din grovavfallsstation.

Värme

Stäng inte av elementen, låt värmen vara på till nästa hyresgäst. 

Hyresreferens

Kom ihåg att skriva ut ditt hyresavtal och ett kontoutdrag som visar hur du har skött dina hyresbetalningar. De flesta hyresvärdar brukar fråga om just detta.


Senast uppdaterad 27 mars, 2024