Flytta ut


Här hittar du viktig information inför din avflyttning t.ex. flyttstäd, besiktning och nyckelåterlämning. Tack för din tid som hyresgäst och lycka till med din flytt!

Uppsägning 

Du säger upp ditt hyresavtal på Dina sidor. Uppsägningstiden kan inte förkortas, utan uppsägningen träder alltid i kraft den siste i en månad. Detta innebär att om du ska flytta från din bostad t.ex. den siste juni, måste du säga upp ditt hyresavtal senast den 31 maj om du har 1 månads uppsägningstid. Har du 2 månaders uppsägningstid behöver du säga upp ditt hyresavtal senast den 30 april.

Besiktning av bostad

När du flyttar ut ska bostaden besiktigas av din bovärd, bostaden ska då vara tömd städad. Kontakta din bovärd i god tid och boka tid för besiktning. Med anledning av den pågående smittspridningen och behovet av ökad försiktighet, så ber vi dig vara tillgänglig via telefon men inte delta vid besiktningen. 

Flyttstäda ordentligt och spara pengar!

Innan du flyttar ut ska du avflyttningsstäda din bostad. Om bostaden inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi debitera dig kostnaden för detta. 

Återvinn möbler, elektronik och kläder

Behöver du göra dig av med möbler eller elektronikavfall innan du flyttar? Lämna det i din grovavfallsstation. Kläder lämnar du i textilinsamlingen.

Nyckel och tagg

Samtliga nycklar och taggar som hör till bostaden, ska återlämnas till servicecenter, Tunavägen 39 C, Sparta. För att minska risken för smittspridning ber vi dig lämna dina nycklar i brevinkastet utanför servicecenter. Lägg nycklarna i ett kuvert med ditt namn och adress. Kuvert finns även på plats. 

För våra kunders säkerhet och trygghet gör vi alltid ett låsbyte/omflexning när minst en bostadsnyckel förlorats. Förlust av cylindrar, nycklar och taggar debiteras alltid kontraktsinnehavaren. Byte av lägenhetscylinder/omflexning inklusive nycklar kostar ca 1 200 kr och förlust av en tagg kostar 200 kr. Om nycklarna lämnas in för sent, dvs. efter 12.00 på avflyttningsdagen, byter vi lägenhetscylinder/omflexar och debiterar den avflyttande hyresgästen för detta.

Flytta ut under uppsägningstiden 

Planerar du att flytta ut till ett datum som infaller tidigare än avtalet är uppsagt till? Då ska du skriva ut och fylla i denna blankett om du vill ge nästa hyresgäst möjlighet att flytta in under din uppsägningstid. Servicecenter meddelar den nya hyresgästen om det är möjligt att flytta in tidigare.

Observera att det är alltid du som avtalsinnehavare som ansvarar för hyresinbetalningen tills hyresavtalet upphör och att nycklarna lämnas in till servicecenter vid avflyttning. 

Adressändring

När du flyttar ska du i god tid göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress. 

Elavtal

Har du eget elabonnemang? Kom ihåg att säga upp ditt elavtal i god tid, annars tvingas du betala för nästa hyresgästs elförbrukning. 

Övertag av möbler och annan utrustning

Om du kommer överens med den inflyttande hyresgästen om övertag av möbler eller inventarier behöver ni lämna  en skriftlig överlåtelse av möbler till din bovärd före besiktningen. Om förbindelse saknas och möbler/inventarier finns kvar i lägenheten 12.00 på utflyttningsdagen så kommer dessa att bortforslas och vi debiterar avflyttande hyresgäst kostnaden för detta.

Flyttbil

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid in- och utflyttning är tillfällig aktiv lastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Observera att du aldrig får parkera på en brandväg.

Cykel

De flesta bostäder har en tillhörande cykelparkering. Kom ihåg att ta bort din cykel (och ev. lås) när du flyttar. Vill du inte behålla cykeln? Sälj/skänk den eller lämna i din grovavfallsstation.

Värme

Stäng inte av elementen, låt värmen vara på till nästa hyresgäst. 


Senast uppdaterad 1 december, 2020