Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En kollega som ler mot kameran

Omtänksamma kollegor, bästa värdemätaren


AF Bostäder ska vara en värdeskapande arbetsplats dit människor söker sig för att trivas, utvecklas och må bra. Verksamheten utvärderas långsiktigt med index och en medarbetarundersökning, metoder som kontinuerligt ses över. Viktigast är att vara lyhörd för sina kollegor. På AF Bostäder har alla ansvar för att var och en mår bra.

– Som arbetsgivare har vi ett strategiskt och långsiktigt hållbart förhållningssätt, säger Björg Bergsteinsson, HR-chef på AF Bostäder. Vi utgår från vår vision och våra mål. Vi tar stöd i vår hållbarhetspolicy, vårt systematiska arbetsmiljöarbete och våra övriga riktlinjer. Och vi förverkligar våra strategier genom bland annat utbildning, samverkan med våra lokala fackklubbar och satsningar på företagskultur, hälsa och friskvård.

AF Bostäder har de senaste åren utvärderat verksamheten med hjälp av olika index, bland annat Attraktiv Arbetsgivarindex som ligger till grund för det nuvarande hållbara verksamhetsmålet för nöjda medarbetare. Indexen baseras på statistik som lämnas till Nyckeltalsinstitutet en gång per år.

– Fördelarna med index är att vi kan se vår utveckling över tid, säger Björg Bergsteinsson. Utmaningarna är att de delvis utgörs av saker vi inte kan påverka. Vi kan till exempel inte styra föräldraledighet eller sjukfrånvaro, och vi har jämförelsevis få karriärvägar. Dessutom har vi ett flertal studentmedarbetare som schemaläggs utifrån behov och tillgänglighet, vilket är bra för både kunder och verksamhet men negativt för vårt index för personalomsättning.

Två gånger per år gör AF Bostäder också en medarbetarundersökning. Den har fördelen att företaget får en ögonblicksbild av vad medarbetarna tycker just nu. Här är utmaningen att värdena kan fluktuera snabbare, såväl upp som ner, till exempel vid en oväntad kris som pandemin 2020.

– Under 2024 ska vi se över vårt hållbara verksamhetsmål för nöjda medarbetare. I samband med det ska vi fördjupa oss i vilka index och mätmetoder som gagnar oss bäst på sikt, och vi är öppna för andra typer av uppföljning. Allra viktigast är att vi fortsätter vara lyhörda i vardagen, där har vi bäst möjlighet att agera snabbt när det behövs. Vi ska fortsätta ställa upp för varandra, uppmärksamma när någon mår dåligt, synliggöra det som inte står rätt till och främja bra relationer i vardagen. Det mellanmänskliga är starkt förankrat i vår företagskultur och vi vill att våra medarbetare fortsätter arbeta efter filosofin att vi är varandras arbetsmiljö, säger Björg Bergsteinsson.

Artikel från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2023


Senast uppdaterad 28 juni, 2024