Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Bokompakt - tänk mindre, bygg mer.

Sverige behöver fler studentbostäder. Vi vill bygga på ett nytt sätt, men tyvärr sätter dagens byggregler stopp för detta. Därför har vi kämpat för ett undantag och startat en pytteliten revolution. Låt oss presentera Bokompakt: Prisvärda, hållbara och mysiga studentbostäder. Som dessutom är Sveriges minsta!

En pytteliten revolution!

Bokompakt var ett försöksprojekt, där vi ville lära oss att bygga bättre och billigare studentbostäder. Syftet var att få ner kostnaden för de boende och att minska miljöpåverkan jämfört med ett vanligt boende.  Studenterna hade en stor påverkan på projektet och ha bidragit med sina ideer, visioner och behov.  

Bokompakt är en del av Kämnärsrätten i Lund och omfattar 22 lägenheter som är mellan 10–40 kvadratmeter stora. AF Bostäder och arkitekten Pontus Åqvist på OpenStudio har planerat lägenheterna tillsammans med en grupp studenter. De första hyresgästerna flyttade in hösten 2014.

Smartare byggregler, tack!

Studentbostäder är en bristvara på den svenska bostadsmarknaden. För att kunna bygga Bokompakt fick vi kämpa för att få dispens avseende tillgänglighetskraven – vilket vi fick rätt till i Mark- och Miljööverdomstolen. Dagens regler för nyproduktion tar ingen hänsyn till att studentbostäder används under en begränsad period i livet. Därför behöver vi nya och smartare byggregler, med anpassade krav för studenter. Då kan vi bygga fler studentbostäder, något som hela bostadsmarknaden vinner på.

Så litet. Så smart. Så hållbart.

Bokompakt är en yteffektiv bostadsform med låg resursanvändning. Med liten yta kan byggkostnaden och hyran hållas nere. Den mindre ytan kräver dessutom mindre uppvärmning och färre lampor. Tack vare varmvattenväxlare och solfångare är bostäderna självförsörjande vad gäller uppvärmning. Byggmaterialet är trä – ett bättre miljöval än till exempel betong.

En viktig del av Bokompakt var att skapa attraktiva utemiljöer. Ytorna runt och mellan huskropparna blev naturliga och betydelsefulla mötesplatser för studenterna.

Vad tycker studenterna?

I mars 2016 presenterade Elisabeth Hornyánszky Dalholm, vid Lunds universitet, resultatet av Bokompakts utvärderingsstudie. Studenterna som ingick i studien (dvs. hyresgästerna på Bokompakt 2014-2015) var överlag väldigt nöjda med sitt boende. Trots den begränsade ytan upppfattade de bostaden som luftig och ljus. Andra fördelar som framkom i studien var att bostaden var välplanerad och att köket var välutrustat och smart. Studenterna som bodde i 2-4 rumslägenheterna önskade att sovrummen hade varit något större och saknade privata förvaringsutrymmen. En låg hyra i kombination med nyproducerad lägenhet uppskattades av studenterna, som menade att Bokompakt är är ett framtidsorienterat boende, där det är viktigt att bygga, bo och leva hållbart.


Senast uppdaterad 20 augusti, 2020