Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Organisation


Tack vare vår processorganisation är vi alltid kundfokuserade och kan basera hela vår verksamhet på kundernas behov och förväntningar.

Arbetet leds av tre huvudprocesser: Förvaltning, Uthyrning och Fastighetsutveckling. Till deras hjälp finns dessutom stödprocesser med specialkompetens inom IT/Ekonomi/Finans och HR/Kommunikation/Hållbarhet.

Organisationsschema


Senast uppdaterad 20 oktober, 2020