Företagsledning


Företagsledningen på AF Bostäder ansvarar för både det löpande arbetet och vissa långsiktiga frågor. 

Henrik Krantz

VD

Henrik är verkställande direktör för AF Bostäder. Det innebär att han är ytterst ansvarig för all verksamhet.

046-19 14 19

Magnus Cederberg

Fastighetsutvecklingschef

Fastighetsutveckling ansvarar för AF Bostäders nybyggnation som ser till att vi har ett bra utbud av studentbostäder även i framtiden. Vi tänker långsiktigt och hanterar vårt fastighetsbestånd med omsorg när vi vårdar och vidareutvecklar den yttre och inre miljön.

046-19 15 43

Anna Malmström

Förvaltningschef

Förvaltningsprocessen ansvarar för all praktisk service under kundernas boendetid, såsom felanmälan, besiktningar, skötselfrågor och löpande underhåll för att boendet ska bli trivsamt och tryggt.

046-19 15 31

Claes Hjortronsteen

Uthyrningschef

Uthyrningsprocessen svarar för den inledande kontakten med studenterna, från kontakt till kontrakt, men också för löpande avtalsfrågor. Processen hanterar också uthyrningen av kommersiella lokaler och parkeringsplatser.

046-19 15 36

Mats Rudenschöld

Ekonomichef

Ekonomiprocessen ansvarar företagsövergripande för alla frågor som rör ekonomistyrning och finansiering av verksamheten. I processen ingår även ansvar för huvudkontoret samt IT. 

046- 19 15 37

Björg Bergsteinsson

HR-chef

I HR-processen finns ansvaret för alla de företagsövergripande frågor som ger en väl fungerande organisation med kompetenta medarbetare som trivs i sitt arbete. HR-processen har även det övergripande ansvaret för företagets hållbarhetsarbete och kommunikation.

046- 19 15 34