Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Hållbarhetsrapport


AF Bostäder ska vara Sveriges bästa studentbostadsföretag, och bidra till ett hållbart bostads- och samhällsbyggande. Vi ska agera så hållbart vi kan, i alla delar av verksamheten, och för att lyckas med det behöver vi samarbeta med vår omvärld – inspirera hyresgäster, medarbetare och samarbetspartners till hållbara val, och hämta idéer från goda förebilder omkring oss.

Här kan du läsa om vad vi gör för att främja en positiv utveckling och minska vårt negativa avtryck, vad som är på gång och vad vi vill bli bättre på. AF Bostäders hållbarhetsredovisning är upprättad i enlighet med det globala ramverket GRI Standards. 


Senast uppdaterad 30 april, 2024