Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
En grupp av sju medarbetare står runt två cyklar

Ny strategi för social hållbarhet


Sociala frågor som trivsel, trygghet och hälsa står högt på AF Bostäders agenda. En ny social hållbarhetsstrategi, med fokus på medarbetare och hyresgäster, ska se till att de sociala insatserna blir mer målinriktade.

Social hållbarhet handlar om att uppnå ett jämställt, jämlikt och rättvist samhälle där människor lever ett gott liv, präglat av god hälsa, tolerans och allas lika värde. AF Bostäders vision är att vara Sveriges bästa studentbostadsföretag och ser det som självklart att agera socialt ansvarstagande. Utifrån den nya strategin ska medarbetarna vara med och formulera sociala hållbarhetsmål, samt planera och prioritera för hur målen ska uppnås. AF Bostäder kommer bland annat att arrangera informationstillfällen och workshops för alla på företaget.

Notis från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2021


Senast uppdaterad 1 juli, 2022