Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Några personer står och lyssnar på en som visar en ritning

Inblick: Tour de AF Bostäder


Med inspiration från studenternas Tour de Chambre, har AF Bostäder börjat göra studiebesök hos sig själva. Allt för att ge inblick, skapa förståelse och stärka gemenskapen.

Med 60 medarbetare utspridda över Lund, är det inte lätt att veta vad alla kollegor gör. En gång per år besöker därför alla på AF Bostäder tre platser i den egna verksamheten. Medarbetarna delas in i tre grupper, mixade över avdelningar, och cyklar tillsammans från område till område. Vid varje stopp presenterar medarbetarna projekt, studentboenden eller andra delar av verksamheten för varandra. Slutligen samlas alla för gemensam pratstund med fika.

Notis från AF Bostäders hållbarhetsredovisning 2023


Senast uppdaterad 28 juni, 2024