Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
Flygbild över Delphi

425 av 850 badrum på Delphi renoverade och klara

I ett omfattande renoveringsprojekt byter AF Bostäder samtliga avloppsstammar i 850 korridorbostäder på Delphi. Även badrum, bostäder, ventilation, bredband och korridorinredning får ett lyft. Arbetet följer ett snillrikt system där alla hyresgäster undviker störningar genom att flytta till en nyrenoverad korridor – med bibehållen hyra.

Delphi är ett av AF Bostäders största bostadsområden, ritat av Hans Westman och byggt 1969. Här finns fler än 1 300 studentbostäder, varav 1 000 är korridorboenden.

– Många av våra studentbostäder härstammar från miljonprogrammet, säger Rickard Wallin, teknisk förvaltare och projektledare på AF Bostäder. För att säkra att bostäderna fortsätter erbjuda god standard, bra funktionalitet och hög trivsel, har vi ett kontinuerligt och ambitiöst program för fastighetsunderhåll. Långsiktighet och grundlig metodik är modellen, alltid med kundens bästa för ögonen.

Enligt tumregeln ska avloppsstammar renoveras med 40–50 års mellanrum, men hållbarhet och slitage kan skilja mellan olika fastigheter. Varje fall bedöms utifrån rörens ursprungliga material och kvalitet, hur de är sammanfogade och om de är förgrenade enbart för kök respektive bad, eller för både och. Ibland räcker det att renovera med hjälp av relining, ibland måste rören bytas helt.

– På Delphi måste samtliga avloppsstammar bytas, vilket är ett omfattande arbete med många praktiska utmaningar och även påfrestningar för hyresgästerna, i de fall de måste bo kvar, säger Rickard Wallin. Tack vare ett fantastiskt engagemang från ett stort antal av våra medarbetare, har vi lyckats skapa en projektordning lika effektiv och smidig – som kundvänlig. Nyckeln till framgång har varit att förena kollegor och idéer från alla berörda delar av verksamheten – kommunikation, ekonomi, uthyrning, förvaltning, fastighetsutveckling och IT – och planera och driva arbetet gemensamt.

Efter genomgång av förutsättningarna i samtliga byggnader på Delphi, kom arbetsgruppen fram till en snillrik lösning där husen inte renoveras i den ordning de ligger, utan i storleksordning så att de största korridorerna kommer först och de minsta sist.

– Lösningen gör att hyresgästerna kan flytta enligt ett system där de går från sin gamla korridor till en nyrenoverad – med bibehållen hyra, säger Therese Månsson, projektledare på AF Bostäder. Alla som vill flyttar tillsammans och får på så sätt behålla sina korridorkompisar och en gemenskap som har stort värde för studenterna. Hyresgästerna kontaktas i god tid före flytten så alla hinner förbereda sig i lugn och ro. När tiden är inne bjuder vi på flytthjälp i form av vagnar, kärror, kartonger, bidrag till kostnaden för adressändring och flyttpizza såklart. Vi är också noga med att informera och svara på frågor under hela processen.

I samband med stambytena får badrummen inte bara ny inredning och nya ytskikt utan också handdukstorkar. Dessutom görs en uppfräschning av bostäderna med målningsarbeten, dörrbyte och nya hatthyllor. Inomhusklimatet förbättras tack vare ny ventilationsteknik och bredbandet uppgraderas med snabbare kablar. Själva korridoren får nytt och läckert utseende enligt fyra teman – jord, skog, hav och vind.

– Tidplanen bygger på minutiös timing och daglig, nära kontakt med våra entreprenörer på området. Mellan 2020–2026 ska vi renovera 850 korridorrum och totalt är det ett tjugotal arbetsmoment som ska genomföras på varje korridor. Helt enligt plan har vi redan nått drygt halvvägs med arbetet eftersom den sista etappen till stor del handlar om garantibesiktningar, säger Rickard Wallin.

Artikel från AF Bostäders årsredovisning 2022


Senast uppdaterad 9 juni, 2023
Rickard Wallin
Rickard Wallin
Teknisk förvaltare
046-19 15 60
rickard.wallin@afbostader.se

Flera händer som fistbumpar
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nytt hållbarhetsnätverk

Hållbarhetsansvariga ställs återkommande inför nya utmaningar. I ett nätverk initierat av AF Bostäder, ska studentbostadsföretag kunna dela kunskap och inspiration med varandra.

En manlig student med en hopvikt flyttkartong
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Trygg andrahandsuthyrning

AF Bostäder hyr ut prisvärda bostäder i attraktiva lägen till studenter vid Lunds universitet. Kö- och hyresvillkoren, med krav på bland annat antagning och studietakt, ska se till att uthyrningen är rättvis och sker via bostadskön. Andrahandsuthyrning tillåts i begränsad omfattning för att möjliggöra till exempel utlandsstudier och värnplikt.

Tre personer står runt en pärm
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny samordnad riskanalys

Sedan tidigare gör AF Bostäder riskanalyser avseende alltifrån finansiering och arbetsmiljö till hundraårsregn. Nu utökas och samordnas arbetet med risk, för bättre överblick samt redovisning.

Två händer över ett tangentbord
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Stort engagemang bakom eget affärssystem

Många företag köper ett färdigt affärssystem och anpassar sina processer efter systemet. AF Bostäder har i stället valt att designa ett eget system från grunden. Tack vare ett stort internt engagemang i utvecklingsarbetet är systemet kraftfullt, lättanvänt och omtyckt av både kunder och medarbetare.

Två personer i solstolar med texten AF Bostäder 40 år på bilden.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Lundastudenternas eget bostadsföretag firade 40 år

AF Bostäder går ända tillbaka till 1830. Då bildas Akademiska Föreningen för att hålla ordning på studenterna. Inspirerade av det engelska collegesystemet erbjuder AF mat och bostad åt ett femtiotal studenter. Sylwanska gården blir den första boendeformen med studentinflytande.

Två händer som håller i en telefon som visar AF Bostäders webbisda om hyran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Jämn hyresutveckling har hög prioritet

Det är AF Bostäders ambition att studenterna ska ha en så jämn hyresutveckling som möjligt så de kan förutse sina kostnader och ha koll på sin vardagsekonomi. Stabila intäkter ger samtidigt AF Bostäder förutsättningar att planera verksamheten med lång framförhållning.

En visionsbild över Troja
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Nya vyer väntar när Kämnärsrätten går i mål

Med byggnationen av Troja – AF Bostäders största byggstart sedan 60-talet och det sista kvarteret i expansionen längs Kämnärsvägen – går en av Sveriges mest betydande satsningar på hållbara studentbostäder i mål. Parallellt pågår planeringen av en fortsatt expansion, i nogsam balans med Lundastudenternas bostadsbehov.

En ung kvinna sitter bakom desken på servicecenter och tittar leende in i kameran. Framför henne står en kund.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Studentjobb på AF Bostäder – en bra start på yrkeslivet

På servicecenter får kunderna ofta hjälp av medarbetare som själva är aktiva studenter. Studentmedarbetarna är en unik resurs inom företaget, och anställningen blir ofta en språngbräda i den egna karriären. Möt Amanda Forslund som startat en bana som fastighetsvärderare, och Alexander Gahnström som gått vidare inom AF Bostäder.

En illustration över hur Rhodos kommer se ut
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Rhodos – ett kolossalt klimatvänligt studentboende

På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Tre kvarter står klara, ett närmar sig invigning och under 2022 inleddes bygget av Rhodos – ett underverk sett till hållbarhet och klimatbelastning.

Fyrklöverhusen
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Slutet på en epok inleder en ny hållbar tid

När Kämnärsrätten uppfördes på sextiotalet fick Hans Westmans innovativa fyrklöverhus en betydande roll, och totalt byggdes 1 000 fyrklöverbostäder. Många studenter bär på minnen från de speciella små husen som, bortsett från kvarteret på Gylleholm, idag är just ett minne blott. Sedan 2016 har AF Bostäder rivit fyrklöverhusen och inlett en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder.

Två personer som skakar hand, man ser endast armarna
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Visselblåsarsystem på plats

Vid slutet av 2022 lanserade AF Bostäder ett visselblåsarsystem där medarbetare anonymt kan anmäla allvarliga missförhållanden. Inga visselblåsarfall har rapporterats.

En student packar upp ur en flyttlåda
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Fler bostäder till novischer

Nyantagna till Lunds universitet, med hemort utanför Skåne, behöver bostad direkt för att kunna inleda sina studier. Antalet bostäder som öronmärks till långväga studenter ökade 2022.

Fyra studenter i ett korridorskök. Två sitter vid ett bord, en står och lagar mat och en läser i en soffa.
Ansvarsfull och långsiktig aktör

En sund hyresutveckling tryggar framtida bostäder

AF Bostäders hyressättning utgår från en hyresmodell som baseras på studenternas önskemål, och den årliga hyresutvecklingen förhandlas med Hyresgästföreningen. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse stannar intäkterna oavkortat kvar i verksamheten där de används till underhåll och långsiktiga investeringar.

Två personer sitter på huk på en byggarbetsplats,  i gula byggarbetsplatsjackor och vita hjälmar. Den ena tittar på en ritning som de har nedanför sig och den andra tittar in i kameran
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Uppförandekod lanserad

Under 2020 tog AF Bostäder fram en uppförandekod som ska säkra att AF Bostäder och företagets samarbetspartners har samma hållbarhetsambitioner. Under 2021 har lanseringen fortsatt, med tät dialog i fokus.

Flygbild över Kämnärvägen, med Hippocampus i närbild
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny stadsdel bygger kunskap om hållbara studentbostäder

Vid Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Planerna omfattar sex nya kvarter, och företaget befinner sig på en målmedveten utvecklingsresa, där varje nybyggnation blir mer nyskapande och hållbar än den förra. Det senaste kvarteret är det i särklass bästa – och nästa ska bli ännu bättre.

Lyftkran i solnedgång
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Ny visselblåsarfunktion

På AF Bostäder gäller nolltolerans mot alla former av korruption. Företaget har såväl interna riktlinjer för affärsetik som en uppförandekod för både medarbetare och samarbetspartners. Snart inrättas även en visselblåsarfunktion.

Tre studenter fikar i korridor på Vildanden
Ansvarsfull och långsiktig aktör

Hög efterfrågan, men alla får bostad

Efterfrågan på bostäder anpassade för studenter är hög i Lund, men alternativen är många och de allra flesta som blir antagna får någon form av bostad redan vid terminsstart. AF Bostäder arbetar långsiktigt med att öka antalet bostäder, och nya studentbostadskvarter växer fram.