Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Stambyte och badrumsrenovering på Delphi


Med start hösten 2020 ska badrummen i samtliga korridorrum på Delphi renoveras. Renoveringarna innefattar nya avloppsstammar, förbättrad ventilation och totalrenoverade badrum. Samtidigt får bostäderna nytt och snabbare bredband.

Tidplan

  • Hösten 2020: Pilotprojekt i hus 55 B höger
  • Februari 2021: Start av huvudprojektet.
  • Projektet kommer att pågå till 2025 och genomförs i etapper. Varje etapp består av ett halvt hus och genomförandetiden för varje etapp är cirka tre månader.

Omflyttning

För att kunna erbjuda en fortsatt hög boendekvalitet flyttas berörda hyresgäster permanent till likvärdiga bostäder. När det är dags för renovering får alla hyresgäster i aktuell etapp flytta till de nyrenoverade bostäderna i den föregående etappen. Flytten är permanent och görs så att alla i korridoren flyttar till en ny gemensam korridor. Information skickas ut till berörda hyresgäster cirka 6 månader innan flytt.

Pågående stambyte

  • Magistratsvägen 55 NA/NB vänster

Korridorer där stambyte har genomförts

  • 2020: Magistratsvägen 55 B höger
  • 2021: Magistratsvägen 55 L vänster och 55 K vänster

Etappindelning och preliminära tider för flytt enligt nedan:

Etapp Adress Tidpunkt  Flyttar till
3 55 NA/NB vänster September 2021 55 K vänster
4 55 C vänster December 2021 55 NA/NB vänster
5 55 L höger Mars 2022 55 C vänster
6 55 H vänster Juni 2022 55 L höger
7 55 C höger Oktober 2022 55 H vänster
8 55 K höger 2023 55 C höger
9 55 NC/NB höger 2023 55 K höger
10 55 H höger 2023 55 NB/NC höger
11 55 X vänster 2023 55 H höger
12 55 Y vänster 2024 55 X vänster
13 55 B vänster 2024 55 Y vänster
14 55 Y höger 2024 55 B vänster
15 55 F höger 2025 55 Y höger
16 55 U höger 2025 55 F höger
17 55 X höger 2025 55 U höger
18 55 F vänster 2025 55 X höger
19 55 U vänster 2026 55 F vänster

Projektet i detalj

Avloppsstammarna på Delphi börjar bli till åren och måste bytas för att undvika risk för läckage. Avloppsstammarna ersätts med nya. Samtidigt renoveras badrummen i sin helhet med kaklade väggar, nytt porslin och handdukstork. Bostäderna får också nya friskluftsintag och förbättrat inomhusklimat. I samband med renoveringarna byts alla bredbandskablar ut och prestandan höjs rejält. Under arbetet är vatten och avlopp avstängt. Badrum och väggar rivs för montering av nya rör och ledningar. Även saneringsarbeten kan förekomma. Arbetet är så omfattande att omflyttning är nödvändig.

Störningar

Arbetet innebär bullrande arbetsmoment som kan höras även i närliggande trapphus. Alla AF Bostäders renoveringar genomförs med största möjliga hänsyn till hyresgästernas boendekvalitet.

Kontakt

Har du frågor om projektet, kontakta Therese Månsson på 046-19 15 81, therese.mansson@afbostader.se.

Nyrenoverade korridorer på Delphi


Senast uppdaterad 20 september, 2021