Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Hållbara verksamhetsmål


Som fastighetsägare påverkar AF Bostäder omvärlden på en mängd olika sätt. Genom de hållbara verksamhetsmålen arbetar vi för att begränsa den negativa påverkan och öka våra positiva avtryck. Uppföljning av mål sker årligen i hållbarhetsredovisningen.

För studenternas bästa

  • Vi ska öka vårt resultat till 82 av 100 i den årliga kundundersökningen Nöjd Studbo Live (SKI), till år 2024.

Värdeskapande arbetsplats

  • Vi ska vara en värdeskapande arbetsplats och nå 125 av 180 i Attraktiv Arbetsgivarindex (AVI) till 2024. 

Hållbara bostäder

  • Vi ska öka andelen källsorterat avfall till 60 % av den totala mängden avfall till år 2024.
  • Vi ska minska energianvändningen (kWh/m2) i det äldre fastighetsbeståndet (byggda innan 2018) med 10 % 2020–2024.

Långsiktig och ansvarsfull aktör

  • Vi ska erbjuda bostäder för ytterligare 1 000 studenter mellan 2020-2024 genom att utöka vårt fastighetsbestånd.
  • Vårt årliga resultat före dispositioner och skatt ska över tid vara positivt och uppgå till 20 miljoner kronor.

Länkar


Senast uppdaterad 19 januari, 2022