Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Affärsetik hos AF Bostäder


Att bedriva verksamheten på att affärsetiskt sätt är en viktig hållbarhetsfråga. För oss handlar affärsetik om sunda relationer, tydlighet och transparens.

AF Bostäder som företag ska föregå med gott exempel och ha en transparent verksamhet i den mån det är möjligt. Affärsetiska riktlinjer har tagits fram för att medarbetare, som representanter för AF Bostäder, ska ha en självklar bild av vad som är etiskt riktigt samt att de känner större personligt ansvar för sina handlingar.

Ifall en enskild medarbetare skulle hamna i en situation eller få ett erbjudande, där det förväntas någon form av motprestation, finns riktlinjerna att falla tillbaka på som en trygghet. För att förhindra missförstånd eller att våra medarbetare utsätts för tveksamma erbjudanden, har vi därför valt att gå ut med information om våra riktlinjer till alla våra samarbetspartners. 

Historiskt sett har AF Bostäder inte haft några bekymmer kopplat till korruption, men riktlinjerna ska tydliggöra affärsetiska frågor som eventuellt uppkommer och förenkla hanteringen. Att bedriva en verksamhet med god affärsetik och motverka korruption är en viktig hållbarhetsfråga. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i AF Bostäders hållbarhetspolicy här.


Senast uppdaterad 29 januari, 2020