Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Bomben – studenternas bostadsombudsman


På AF Bostäder finns en bostadsombudsman, även kallad Bomben, som är studenternas förtroendevalda representant. Bomben utses ett år i taget av Akademiska Föreningens överstyrelse och arbetar heltid med bland annat student- och boenderelaterade frågor.

Bomben har till uppgift att vara en oberoende länk mellan AF Bostäder och studentlivet och bevaka att studenternas intressen beaktas. Bomben är ledamot och sekreterare i AF Bostäders styrelse samt deltar i ledningsmöten. Dessutom är Bomben ledamot i Akademiska Föreningens styrelse och del av Akademiska Föreningens presidium. Under sin tid på AF Bostäder har Bomben möjlighet att lära känna företaget inifrån, fördjupa sig i student- och boenderelaterade frågor samt engagera sig i olika projekt.

Du är välkommen att kontakta Bomben på bomben@afbostader.se. Information om vem som är bostadsombudsman just nu, finns på våra styrelsesidor.


Senast uppdaterad 12 mars, 2024