Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t.ex. expansion och finansiering. Akademiska Föreningens överstyrelse väljer samtliga ledamöter till AF Bostäders styrelse, förutom en personalrepresentant.

Pehr Andersson

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Pehr arbetar för Malmö stad och var under sin studietid bl a kurator för Malmö nation och karnevalsgeneral (1986). Pehr har studerat juridik vid Lunds universitet.

Eva Leire

Eva Leire

Vice ordförande

Eva är prefekt vid institutionen för Teknik och samhälle på LTH. Hon har en CI i kemiteknik och är universitetslektor. Eva är tillsatt via Akademiska Föreningen styrelse där hon sitter som ordförande. 

August Lindberg

August Lindberg

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsmannen (Bomben) är en lundastudent som arbetar heltid som studenternas förtroendevalda representant i vår verksamhet. Bomben utses på ett år i taget av Akademiska föreningens överstyrelse, och har en plats i AF Bostäders styrelse som ledamot och sekreterare.

Johan Tollgerdt

Johan Tollgerdt

Ledamot, juridisk sakkunnig

Johan är advokat på Lindahls advokatbyrå i Malmö. Har tidigare studerat juridik vid Lunds universitet.

Oliver Särnehed

Oliver Särnehed

Ledamot

Oliver är förtroendevald verksamhetschef i Akademiska Föreningen ht21/vt22 och har därmed också en plats som ledamot i AF Bostäders styrelse.

Suzanne Böhme

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant

Suzanne arbetar med ekonomi/finans på AF Bostäder. Hon är personalrepresentant, tillsatt av den fackliga organisationen.

Patrik Lundberg

Patrik Lundberg

Ledamot

Patrik jobbar på Skanska med projektutveckling. Har tidigare studerat Lantmäteri med inriktning fastighetsjuridik vid Lunds universitet.

Julia Carldén

Julia Carldén

Ledamot

Julia har varit ordförande i Kuratorskollegiet samt förman på Östgöta nation. Har studerat Service Management vid Lunds universitet.

Johan Rogberg

Johan Rogberg

Ledamot

Johan studerar maskinteknik vid LTH och har tidigare bland annat varit husförman på Hallands Nation.