Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t.ex. expansion och finansiering. Akademiska Föreningens överstyrelse väljer samtliga ledamöter till AF Bostäders styrelse, förutom en personalrepresentant.

Pehr Andersson

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Senior rådgivare, Malmö stad. Var under sin studietid bl a kurator för Malmö nation och karnevalsgeneral (1986). Har studerat juridik vid Lunds universitet.

Eva Leire

Eva Leire

Vice ordförande

Ordförande i Akademiska Föreningen. Civilingenjör i kemiteknik, universitetslektor vid institutionen för Teknik och samhälle, LTH.

August Lindberg

August Lindberg

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsman

Johan Tollgerdt

Johan Tollgerdt

Ledamot, juridisk sakkunnig

Advokat vid Lindahls advokatbyrå.

Oliver Särnehed

Oliver Särnehed

Ledamot

Verksamhetschef på Akademiska Föreningen.

Suzanne Böhme

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant (Unionen)

Ekonom på AF Bostäder. Personalrepresentant, tillsatt av den fackliga organisationen.

Patrik Lundberg

Patrik Lundberg

Ledamot

Marknadsansvarig på Skanska. Har studerat till civilingenjör i Lantmäteri och varit aktiv på TLTH.

Julia Carldén

Julia Carldén

Ledamot

Kandidatexamen i service management med inriktning jämställdhet och mångfald. Studerar på ekonomihögskolan.

Johan Rogberg

Johan Rogberg

Ledamot

Studerar maskinteknik vid LTH och har tidigare varit husförman på Hallands Nation.