Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t.ex. expansion och finansiering. Akademiska Föreningens överstyrelse väljer samtliga ledamöter till AF Bostäders styrelse, förutom en personalrepresentant.

Pehr Andersson

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Senior rådgivare för Malmö stad med uppgift att driva utvecklingsfrågor och ägarfrågor för kommunens helägda bolag. Under sin studietid bland annat kurator för Malmö nation samt karnevalsgeneral (1986). Har studerat juridik vid Lunds universitet. Styrelseuppdrag förutom AF Bostäder: Zenit Design AB, Aktiebolaget Dendera Holding, Minc AB samt Medeon AB.

Eva Leire

Eva Leire

Vice ordförande

Ordförande i Akademiska Föreningen. Civilingenjör i kemiteknik samt universitetslektor i miljö- och energisystem vid institutionen för Teknik och samhälle, LTH. Undervisar i Hållbar utveckling på olika civilingenjörsprogram.

Max Lundberg

Max Lundberg

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsman på AF Bostäder. Student på brandingenjörsprogrammet, LTH. Styrelseledamot i Akademiska Föreningen. Tidigare husförman, aktiv förman på Wermlands Nation samt aktiv på LTH inom Brandingenjörsstuderandes intresseförening.

Johan Tollgerdt

Johan Tollgerdt

Ledamot, juridisk sakkunnig

Advokat och partner på Advokatfirman Lindahl KB med ansvar för Lindahls kompetensgrupp för fastighet. Undervisar i fastighets- och entreprenadrättsliga frågor, bland annat vid Malmö högskola. Styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Malmö AB, ZG Lightning Nordic AB, TLG Sweden Holdings AB med flera bolag.

Fabian Solberg

Fabian Solberg

Ledamot

Verksamhetschef på Akademiska Föreningen, ledamot i Akademiska Föreningens styrelse, samt ledamot i AF-Sällskapets styrelse. Kandidatexamen i ekonomi från Lunds universitet. Ledamot i styrelsen för Folkuniversitetet Region Syd. Tidigare Kurator och Husförman på Lunds Nation samt ledamot i styrelserna för Lunds Nation och Lunds Nation Arkivet AB.

Suzanne Böhme

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant (Unionen)

Ekonom på AF Bostäder sedan 2009. Förtroendevald styrelseledamot och förhandlare i Unionens lokala klubb.

Alexandra Gäddnäs

Alexandra Gäddnäs

Ledamot

Ordförande för Kuratorskollegiet. Master of arts-student, frilansjournalist samt utvecklingssekreterare vid Lunds kommun. Filosofie kandidat vid HT-fakulteten. Tidigare Qurator på Blekingska nationen. Styrelseledamot i Akademiska Föreningen och Terminsräkningsföreningen.

Amanda Forslund

Amanda Forslund

Ledamot

Fastighetsvärderare på Svefa AB. Civilingenjör i Lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi. Tidigare studentmedarbetare på AF Bostäders servicecenter samt fastighetsassistent på Statens Fastighetsverk i Lund. Styrelseledamot i AF-borgen AB.

John Gren-Vingstedt

John Gren-Vingstedt

Ledamot

Ekonom och projektledare på BoPoolen vid Lunds universitets Studentkårer. Studerar företagsekonomi vid Lunds universitet. Styrelseledamot i bland annat Östgöta Nation, Ostrolocus AB och Terminsräkningsföreningen. Tidigare Bostadsombudman på AF Bostäder samt husförman på Östgöta Nation.