Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Styrelse


AF Bostäders styrelse arbetar med de långsiktiga strategiska frågorna för verksamheten som t.ex. expansion och finansiering. Akademiska Föreningens överstyrelse väljer samtliga ledamöter till AF Bostäders styrelse, förutom en personalrepresentant.

Pehr Andersson

Pehr Andersson

Ordförande, ekonomisk sakkunnig

Senior rådgivare för Malmö stad med uppgift att driva utvecklingsfrågor och ägarfrågor för kommunens helägda bolag. Under sin studietid bland annat kurator för Malmö nation samt karnevalsgeneral (1986). Har studerat juridik vid Lunds universitet. Styrelseuppdrag förutom AF Bostäder: Zenit Design AB, Aktiebolaget Dendera Holding, Minc AB samt Medeon AB.

Johan Stenfeldt

Johan Stenfeldt

Vice ordförande

Docent i historia, forskare, lärare vid Lunds universitet och ordförande i Akademiska Föreningen. Vice ordförande i AF Bostäders styrelse sedan 2023. Har suttit i AF Bostäders styrelse en gång tidigare 2004/2005, då i egenskap av verksamhetschef för AF.

Jacob Axelsson

Jacob Axelsson

Ledamot, sekreterare

Bostadsombudsman på AF Bostäder. Förman för Studentgården i Skanör på Akademiska Föreningen. Har en filosofie kandidat i Freds- och konfliktvetenskap vid Lunds universitet. Har haft flertalet förtroendeposter på Helsingkrona Nation.

Johan Tollgerdt

Johan Tollgerdt

Ledamot, juridisk sakkunnig

Advokat och partner på Advokatfirman Lindahl KB med ansvar för Lindahls kompetensgrupp för fastighet. Undervisar i fastighets- och entreprenadrättsliga frågor, bland annat vid Malmö högskola. Styrelseledamot i Advokatfirman Lindahl i Malmö AB, ZG Lightning Nordic AB, TLG Sweden Holdings AB med flera bolag.

Maja Kallin

Maja Kallin

Ledamot

Verksamhetschef och ledamot i Akademiska Föreningens styrelse. Har en kandidatexamen inom Personalvetenskap från Lunds Universitet. Var tidigare Proqurator social på Hallands Nation och sitter nu i dess styrelse.

Amanda Forslund

Amanda Forslund

Ledamot

Fastighetsvärderare på Svefa AB. Civilingenjör i Lantmäteri med inriktning fastighetsekonomi. Tidigare studentmedarbetare på AF Bostäders servicecenter och styrelseledamot i AF-borgen AB.

Sofia Burman

Sofia Burman

Ledamot

Student på juristprogrammet vid Lunds universitet. Studentrepresentant och ledamot i biblioteksstyrelsen. Tidigare studentmedarbetare på AF Bostäders servicecenter och styrelseledamot i Juridiska Föreningen.

Fabian Solberg

Fabian Solberg

Ledamot

Företagsrådgivare på SEB. Har en kandidatexamen i Strategic Management från Lunds universitet. Var tidigare kurator på Lunds Nation, verksamhetschef på Akademiska Föreningen, ledamot i Akademiska föreningens styrelse och i AF-Borgen ABs styrelse.

Suzanne Böhme

Suzanne Böhme

Ledamot, personalrepresentant (Unionen)

Ekonom på AF Bostäder sedan 2009. Förtroendevald styrelseledamot och förhandlare i Unionens lokala klubb.