Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Välkommen!


Det är mycket att tänka på när du flyttar in i en ny bostad. Här har vi sammanställt viktig info som rör ditt nya boende.

Inflyttningsdag - hämta nycklarna!

Du kan hämta nycklarna till din nya bostad tidigast den första vardagen i månaden mellan 14.00 och 16.00servicecenter (Tunavägen 39 C). Infaller den 1:a på en lördag, söndag eller helgdag, kan nycklarna hämtas tidigast påföljande vardag. Det går även bra att hämta nycklarna vid ett senare tillfälle, under våra öppettider.
Skånetrafikens busslinje 6 och 7 har en hållplats vid Sparta. 

Flytta in tidigare

För att tidigare inflyttning ska vara möjlig gäller följande:

  • Nuvarande hyresgäst ska ha signerat medgivande för tidigare inflyttning.
  • Bovärden ska ha besiktigat bostaden och bedömt den som inflyttningsklar.
  • Nuvarande hyresgäst ska ha återlämnat samtliga nycklar och taggar till servicecenter.

När samtliga förutsättningar är uppfyllda får du ett e-postmeddelande från servicecenter att du kan flytta in i förtid. Innan du kan hämta nycklarna behöver du signera medgivandet om tidigare inflyttning. Läs mer om tidigare inflyttning på Dina sidor.

Besiktning 

Innan du flyttar in gör bovärden en besiktning, för att säkerställa bostadens skick. Resultatet av besiktningen ser du i besiktningsprotokollet. Du får ett meddelande när besiktningen är klar och besiktningsprotokollet är publicerat. 

Hyran

Här hittar du som är hyresgäst all information om din hyra. Din första hyresavi finns tillgänglig på Dina sidor cirka en vecka innan ditt avtal börjar gälla. Vi skickar inte ut några traditionella hyresavier på papper.

Fullmakt nyckeluthämtning

Om du vill ge någon annan fullmakt att hämta ut dina nycklar/taggar, ska denna fullmakt för nyckeluthämtning (pdf) fyllas i och lämnas till servicecenter. Fullmaktstagaren ska ha med sig en godkänd fotolegitimation när nycklar/taggar hämtas ut.

Internet

Vi erbjuder en bredbandslösning där upp till 1 Gbit/s ingår i hyran. Det enda du behöver göra är att sätta in din nätverkskabel i nätuttaget (använd det vänstra eller det översta). Läs mer om internet här

El - 100% förnybar 

I ditt hyresavtal kan du se om el ingår i din hyra eller ej. Om det står ”El ingår” ska du inte teckna något separat elavtal. Elen som ingår är fossilfri och förnybar. Om det står ”El ingår ej” ska du teckna ett separat elavtal i god tid innan inflyttningen. När du flyttar in kommer det att finnas el i bostaden, oavsett om du har hunnit teckna något elavtal eller ej. Har du inte tecknat något elavtal när ditt hyresavtal börjar gälla, läggs ett anvisat elavtal upp till dig. Fakturan skickas från Kraftringen efter cirka en månad.

Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill i Sverige. För att jämföra elföretag, besök elskling.se. Vår samarbetspartner Kraftringen har ett studenterbjudande med fossilfri el.

Tänk på att elkostnaden alltid består av två delar: dels priset för elen du använder och dels en elnätsavgift för bland annat drift och underhåll av själva elnätet. Elpriset faktureras av elhandelsföretaget du väljer, medan elnätsavgiften faktureras av Kraftringen som har hand om elnätet i Lund.

När du tecknar elavtal kan elhandelsföretaget be om "Anläggnings-ID". Du hittar Anläggnings-ID på nätfakturan från Kraftringen. Om du precis har flyttat in och ännu inte har fått någon nätfaktura, behöver du kontakta Kraftringen för att få reda på ditt Anläggnings-ID. Om elhandelsföretaget ber om Områdes-ID, ange LUN.

Tvätta

Här hittar du all information som rör tvätt t.ex. boka tvättid, tvättbokningsregler och ifall du behöver ta med eget tvättmedel eller om det ingår. 

Sortera avfall – gör en insats för miljön

På ditt bostadsområde kan du sortera allt (förutom farligt avfall). Här hittar du information och tips om avfallssortering. På kartan över ditt bostadsområde ser du var din avfallsstation och grovavfallsstation finns.

Hemförsäkring 

Kom ihåg att teckna en egen hemförsäkring, dina föräldrars gäller inte. En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller hemförsäkringar reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och skadeståndsskydd. Hjälp att välja rätt försäkring hittar du här. Tänk på att många försäkringsbolag erbjuder studentrabatt.

Gör adressändring

Alla som flyttar är skyldiga att göra en flyttanmälan till Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Rätt adress är nödvändigt för att kunna söka bostadsbidrag. Boende hos AF Bostäder har inga namn på sin brevlåda/postbox utan enbart gatunummer, uppgång och lägenhetsnummer. Har du inte gjort en korrekt adressändring så är risken att din post inte kommer fram.

Tänk på att meddela alla dina kontakter, som till exempel vänner, familj och företag, fullständiga adressuppgifter inklusive lägenhetsnummer.

Flyttbil av- och pålastning

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid inflyttning är tillfällig aktiv ur – och inlastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Tänk på att du aldrig får parkera på en brandväg.

Parkering

Parkeringsmöjligheter finns anslutning till bostadsområdena. Läs mer om parkering här.  

Vill du hyra ett förråd?

Saknar din nya bostad förråd, kan vi erbjuda många olika förrådslösningar via separata hyresavtal. Kötiden varierar beroende på storlek och säsong. Priserna hör till Lunds lägsta. Lediga förråd publiceras löpande här.

Egna installationer

Maskiner i kök och badrum ska anslutas med jordad stickkontakt till jordat uttag. Om du skaffar egen tvätt- eller diskmaskin måste ev. fast anslutning monteras på kallvattnet och göras av behörig installatör. Tänk på att du själv ansvarar vid läckage. Extra utrustning som t.ex. spegelväggar, heltäckningsmattor och maskiner ingår inte som standard. Sådan utrustning underhålls eller byts inte av AF Bostäder. Om du installerar eller övertar sådan utrustning och nästa hyresgäst inte vill överta den är du skyldig att avlägsna extrautrustningen och återställa lägenheten i ursprungligt skick.


Senast uppdaterad 2 maj, 2024