Välkommen!


Som ny student i Lund är det mycket att tänka på. Men, lugn - här har vi sammanställt info som rör ditt nya boende!

Inflyttningsdag - nyckelutlämning!

Du kan hämta nycklarna till din nya bostad den första vardagen i månaden från 14.00 till 16.00 på servicecenter (Sparta). Infaller den 1:e på en lördag, söndag eller helgdag, kan nycklarna hämtas tidigast påföljande vardag.

Flytta in tidigare

För att tidigare inflyttning ska vara möjlig gäller följande:

  • Nuvarande hyresgäst ska ha återlämnat samtliga nycklar/taggar till servicecenter.
  • Nuvarande hyresgäst ska ha lämnat in en fullmakt där hen tillåter att ny hyresgäst får flytta in i förtid.
  • Bovärden ska ha besiktigat bostaden och bedömt den som inflyttningsklar.

När samtliga förutsättningar är uppfyllda får du ett e-postmeddelande från servicecenter att det är Ok att flytta in i förtid.

Besiktning 

Innan du flyttar in gör bovärden en besiktning, för att säkerställa bostadens skick. Resultatet av besiktningen ser du i besiktningsprotokollet. Du får ett meddelande när besiktningen är klar och besiktningsprotokollet är publicerat. Vi uppmanar dig att gå igenom besiktningsprotokollet noga. Om du upptäcker fel eller brister på städningen eller andra anmärkningar som inte antecknats av bovärden, kontakta din bovärd omedelbart.

Hyran

Här hittar du som är hyresgäst all information om din hyra. Din första hyresavi finns tillgänglig online cirka en vecka innan din inflyttning. Vi skickar inte ut några traditionella hyresavier på papper.

Fullmakt

Om ett ombud ska hämta dina nycklar åt dig, ska denna fullmakt fyllas i av hyresgästen och lämnas till servicecenter. Ombudet ska dessutom legitimera sig.

Internet

Vi erbjuder en bredbandslösning där upp till 1 Gbit/s ingår i hyran. Det enda du behöver göra är att sätta in din nätverkskabel i nätuttaget (använd det vänstra eller det översta). Läs mer om internet här

El - 100% förnyelsebar 

Det framgår av ditt hyresavtal om el ingår i din hyra eller ej. ”El ingår” innebär att du inte behöver teckna ett eget elabonnemang. Som hyresgäst hos AF Bostäder får du då tillgång till förnyelsebar och fossilfri el.

Om el inte ingår i ditt hyresavtal behöver du teckna ett eget elabonnemang i god tid innan inflyttningen. Vår samarbetspartner Kraftringen har ett särskilt studenterbjudande. När du tecknar ditt elabonnemang behöver du inte fylla i uppgift om ”Anläggnings-ID”. Detta har elleverantören koll på.

Kabel TV

TV-uttaget är anslutet till Kabel-TV-nätet. Vill du ha utökat programutbud eller göra felanmälan, kontakta Comhem på www.comhem.se eller tfn 0771-55 00 00. Det är inte tillåtet att sätta upp utomhusantenner.

Tvätta

Här hittar du all information som rör tvätt t.ex. boka tvättid, tvättbokningsregler och ifall du behöver ta med eget tvättmedel eller om det ingår. 

Sortera avfall – gör en insats för miljön

På ditt bostadsområde kan du sortera allt (förutom farligt avfall). Hitta närmaste avfalls- och grovavfallsstation på kartan över ditt bostadsområde. Titta gärna på våra filmer om avfallssortering om hur du sorterar t.ex. plast, mat, kläder och möbler.

Hemförsäkring 

Kom ihåg att teckna en egen hemförsäkring, dina föräldrars gäller inte. En hemförsäkring är ett slags grundläggande försäkringspaket som kan ge ersättning för dina saker om de blir stulna eller skadas i en brand- eller vattenskada. Dessutom innehåller hemförsäkringar reseskydd, rättsskydd, överfallsskydd och skadeståndsskydd.

Du som hyresgäst ansvarar för det som sker i din bostad. Utan hemförsäkring är du helt utan skydd och kostnaderna kan bli mycket stora för dig om något händer din bostad eller de saker du förvarar i den. Hjälp att välja rätt försäkring hittar du här. Tänk på att många försäkringsbolag erbjuder studentrabatt.

Gör adressändring – det är lag på det

Alla som flyttar är skyldiga att göra en flyttanmälan till Skatteverket för att få rätt folkbokföringsadress. Rätt adress är nödvändigt för att kunna söka bostadsbidrag. 

Boende hos AF Bostäder har inga namn på sin brevlåda/postbox utan enbart gatunummer, uppgång och lägenhetsnummer. Har du inte gjort en korrekt adressändring så är risken att din post inte kommer fram.

Bostadsbidrag

Som student kan du ha möjlighet att få bostadsbidrag. Mer information och ansökan finns på Försäkringskassans hemsida.

Flyttbil av- och pålastning

För bättre trivsel och boendemiljö är fordonstrafik inte tillåten på bostadsområdena. Vid inflyttning är tillfällig aktiv ur – och inlastning tillåten. Du måste vara vid ditt fordon minst var 10:e minut. Tänk på att du aldrig får parkera på en brandväg.

Parkering

I anslutning till bostadsområdena finns parkeringsmöjligheter. Läs mer om parkering här.  

Vill du hyra ett förråd?

Saknar din nya bostad förråd, kan vi erbjuda många olika förrådslösningar via separata hyresavtal. Kötiden varierar beroende på storlek och säsong. Priserna hör till Lunds lägsta. Lediga förråd publiceras löpande här.

Egna installationer

Maskiner i kök och badrum ska anslutas med jordad stickkontakt till jordat uttag. Om du skaffar egen tvätt- eller diskmaskin måste ev. fast anslutning monteras på kallvattnet och göras av behörig installatör. Tänk på att du själv ansvarar vid läckage. Extra utrustning som t.ex. persienner, duschdraperier, spegelväggar, heltäckningsmattor och maskiner ingår inte som standard. Sådan utrustning underhålls eller byts inte av AF Bostäder. Om du installerar eller övertar sådan utrustning och nästa hyresgäst inte vill överta den är du skyldig att avlägsna extrautrustningen och återställa lägenheten i ursprungligt skick.

Obs! En del persienner är AF Bostäders egendom. Se undantag för persienner på ditt hyresavtal.

Vägglöss

Köp gärna begagnat, men undersök möblerna noga först. Vägglöss är ett ofarlig men otrevligt skadedjur som en helst inte vill ha i sin bostad. Läs mer om vägglöss här.


Senast uppdaterad 20 oktober, 2020