Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Värme och ventilation


Rätt temperatur och en fungerande ventilation är viktigt för en hälsosam inomhusmiljö och för att din bostad ska kännas behaglig att vistas i.

Upplever du att det är kallt i din studentbostad? Då finns det flera saker som du själv kan göra för att din bostad ska kännas behaglig att vistas i.

Tips: Möblera ditt rum på energismart sätt

  • Täck inte för element och termostatsventilen med långa gardiner. 
  • Ställ inte stora möbler framför element, till exempel soffa eller skrivbord.
  • Håll dina vädringsluckor eller ventiler öppna. Du behöver få in frisk luft i din bostad.

Höj inte temperaturen genom att skaffa värmefläktar eller liknande, eftersom det befintliga värmesystemet då sätts ur funktion.

Enligt AF Bostäders värmepolicy ska inomhustemperaturen i din bostad vara 20 grader under dagtid och 18 - 20 grader på natten.

Känns elementen kalla kan det bero på att de, oavsett utomhustemperatur, inte börjar värma förrän inomhustemperaturen är lägre än 20 grader.

Testa tipsen. Upplever du det fortfarande kallt? Mät då din inomhustemperatur.

Mät din inomhustemperatur

Placera en termometer på ca 1 m höjd mitt i bostaden, elementen ska vara ställda på maxläge och fönstren stängda. Mätning skall helst ske under 24 timmar. Om temperaturen är under 20 grader, gör en felanmälan. 

Akut värmeavbrott

Det kan hända att värmen plötsligt stängs av på grund av ett akut fel hos vår fjärrvärmeleverantör Kraftringen. Detta innebär att element och varmvatten inte fungerar. För mer information om pågående strömavbrott, besök Kraftringens webbplats

Ventilation

Ventilation är nödvändigt för en hälsosam inomhusmiljö. Luftmängder med mera är reglerade enligt lag och kontrolleras med jämna intervaller. Ventilationen i bostäderna kan vara uppbyggd på olika sätt men oftast finns luftutsug i form av spiskåpa, fläkt eller ventilationsdon i kök och badrum. Frisk luft kommer oftast in genom ventiler i yttervägg eller fönster. Kalla årstider kan ibland ett visst drag upplevas från friskluftsventilerna.

Det är viktigt att inte blockera eller stänga ventilerna, eftersom detta kan leda till att luften kommer in genom andra otätheter. Detta försämrar inomhusklimatet och förstör injusteringen som gjorts för att rätt luftmängder skall omsättas. Kom även ihåg att regelbundet rengöra ventilationsdonen i bostaden för att säkerställa att ventilationen fungerar effektivt.

Mer info

Vill du lära dig mer om värme och ventilation? Häng med på värmeresan (YouTube).


Senast uppdaterad 22 april, 2024