Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Anmälan till bostadskön


Du är välkommen att registrera dig i vår bostadskö när du är antagen till minst halvtidsstudier vid Lunds universitet och är medlem i Studentlund. Här förklarar vi i tre enkla steg hur det går till.

För att få stå i AF Bostäders bostadskö behöver du uppfylla studie- och medlemskravet enligt våra Kö- och hyresvillkor.

NOVISCH - Är du ny student i Lund, dvs. antagen för första gången till Lunds universitet? Isåfall gäller särskilda regler >> Gå till novischinformation

1. Invänta antagningsbesked 

Du kan anmäla dig i vår bostadskö först när du har blivit antagen till studier vid Lunds universitet. 

Som ny student ska vara antagen till minst halvtidsstudier (15 hp) vid Lunds universitet då du anmäler dig i bostadskön. Antagningen ska avse den termin till vilken du söker bostad.

Bedriver du redan aktiva studier, dvs. minst 15 hp/termin, ska dessa vara registrerade i Ladokregistret. 

2. Bli medlem i Studentlund

Som bostadssökande och hyresgäst hos AF Bostäder måste du vara medlem i Akademiska Föreningen. Du blir medlem i Akademiska Föreningen genom att betala in medlemsavgiften till Studentlund och samtidigt bli medlem i en nation som tillhör Studentlund. 

3. Anmäl till bostadskön

Anmälan består av ett webbformulär, en sk. bostadsansökan, som går fort att fylla i. Vanligtvis godkänns din ansökan direkt och du kan börja söka bostäder – med hjälp av din kötid, som motsvarar tidpunkten för ansökan. Observera att felaktigt lämnade uppgifter gör att du förlorar din plats i kön och att du kan spärras från att göra en ny bostadsansökan.

Gör en bostadsansökan


Senast uppdaterad 12 oktober, 2023