Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Vision


AF Bostäders vision är att vara det bästa studentbostadsföretaget i Sverige. Vår verksamhetsidé är att äga och förvalta prisvärda och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter vid Lunds universitet.

Visionshus

Vårt visionshus beskriver hur vi arbetar för att nå vår vision. Hela huset vilar på vår värdegrund: Ett hållbart AF Bostäder. Därefter kommer våra hållbarhetsområden som hjälper oss att driva, prioritera och kommunicera vårt hållbarhetsarbete. Att verksamheten är hållbar utgör fundamentet för vår verksamhetsidé. Eftersom AF Bostäder är en stiftelse är verksamhetsidén hämtad från ändamålsparagrafen i våra stadgar. I husets toppvåning hittar du vår vision: AF Bostäder ska vara det bästa studentbostadsföretaget i Sverige. Såklart!

Visionshus


Senast uppdaterad 1 mars, 2024