Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Så sätts hyran


Hyran för varje enskild bostad bestäms av en hyresmodell som tagits fram särskilt för AF Bostäder. Modellen bygger till stor del på lundastudenternas generella värderingar av sitt boende.

Eftersom värderingarna förändras med tiden så ses modellen över med jämna mellanrum. Senast detta skedde var 2019 då en ny hyresmodell lanserades. Denna modell som successivt fasas in fram till 2024, leder i många fall till hyresjusteringar. De flesta tas dock ut först i samband med byte av hyresgäst. Gamla hyresgäster har kvar den gamla hyran, nya får istället den nya hyran. Innan alla bostäder fått nya hyresgäster kan likvärdiga bostäder därför ha olika hyra.

Stiftelsen AF Bostäder har ett avtal med Hyresgästföreningen i Södra Skåne om förhandling i frågor som berör hyror, hyresvillkor och boendeförhållanden. Hyresförhandlingar genomförs vanligtvis en gång om året (vid årsskiftet) och din hyra justeras därefter. 


Senast uppdaterad 1 mars, 2024