Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
AF Bostäders nya studentbostadsområde Troja. Illustration av mooi arkitekter

Troja


På Kämnärsrätten driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på långsiktigt hållbara studentbostäder. Med Troja – vår största byggstart sedan 60-talet – går expansionen i mål och innebär att vi ökat antalet studentbostäder längs Kämnärsvägen, halverat energiförbrukningen och skapat en modern campusmiljö präglad av trivsel, samvaro och biologisk mångfald.

Sedan starten 2016 står kvarteren Proto, Sagoeken, Hippocampus och Pireus inflyttade och klara medan byggnationen av Rhodos pågår för fullt. Den som promenerar eller cyklar genom Kämnärsrätten kan redan nu uppleva en dynamisk och social stadsdel, naturligt sammanflätad med övriga Lund, bland annat tack vare Campuskilen – ett gångfartsområde med behagliga ytor för parkliv och umgänge – som slingrar sig genom kvarteren. Under expansionen har vi förverkligat våra visioner för alla aspekter av hållbarhet, från klimatberäkningar, energieffektivisering, sunda material och biologisk mångfald till trivsamma hem som erbjuder en god studiemiljö och gynnar fysisk och psykisk hälsa. Troja blir en vildvuxen och vacker final med en naturlig utemiljö som ska gynna djurliv och insekter.

Tidplan

 • Rivning av fyrklöverhus: september 2022 - februari 2023
 • Byggstart: 2024
 • Inflyttning: 2026

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fakta

 • Byggherre: AF Bostäder
 • Bostadsarea (BOA): Ca 11 600
 • Antal lägenheter: ca 312
 • Antal boende: ca 500
 • Lägenhetstyper: Enrumslägenheter och lägenheter för 2–4 kompisar
 • Totalentreprenör: NIMAB
 • Arkitekt: mooi arkitekter
 • Plats: Ytan mellan bostadsområdena Kämnärsrätten och Park. 

Om nybyggnadsprojektet

Troja blir nästan 12 000 kvadratmeter stort med 312 lägenheter för uppåt 500 studenter, fördelade på ettor och flerrummare för 2–4 kompisar. Byggnationen ska bestå av sju huskroppar i 3–6 plan som tillsammans bildar två skyddade och trivsamma gårdar. Många av studenterna får egen balkong, de större bostäderna utrustas med diskmaskin och i kvarteret ska även finnas cykelreparationsrum. Tack vare bra isolering och gott om solceller ligger energiförbrukningen på endast 80 % av nybyggnadskraven.

Troja blir dessutom ett av AF Bostäders grönaste områden – och mest naturliga. För att gynna såväl djur- och insektsliv som dagvattenhantering, minimeras antalet hårdgjorda ytor till förmån för vildvuxna ängspartier, grusade gångar, träspångar, grillplatser med trädäck och cykelparkeringar med sedumtak. Ett stort antal av områdets egna träd och buskar har bevarats, och hela området färgsätts i behagliga jordtoner.

Framkomlighet och parkering

Parkeringen längs med Kämnärsvägen är avstängd tills vidare. Under tiden som projekten pågår gäller Kämnärsrättens parkeringstillstånd även på bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten). Där finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet.

Störningar

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Gång- och cykeltrafik till fastigheterna kan tidvis hänvisas annan väg via närliggande gård.

Det kommer att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Kontakt

Har du frågor om projektet, hör av dig till byggprojektledare Erik Andersson på 046 - 19 15 25 eller erik.andersson@afbostader.se.

PP_TRBP.jpg


Senast uppdaterad 16 april, 2024