Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering
""

Troja


På Kämnärsvägen i norra Lund driver AF Bostäder en av Sveriges största satsningar på studentbostäder. Här växer en långsiktigt hållbar stadsdel fram, bestående av sex nyskapande kvarter längs Campuskilen, ett sammanhållande promenad- och cykelstråk med grönska, aktivitetsytor och platser för umgänge. Nu påbörjar vi snart bygget av Troja, det sista nybyggnadsprojektet på området.

När det sjätte och sista kvarteret Troja står klart har vi fördubblat antalet studentbostäder längs Kämnärsvägen, halverat energiförbrukningen och skapat en långsiktigt hållbar stadsdel där studenter och Lundabor kan gå en bra framtid till mötes.

Tidplan

 • Rivning av fyrklöverhus: september 2022 - februari 2023
 • Byggstart: januari 2024
 • Inflyttning: januari 2026

Tiderna är preliminära och kan komma att ändras.

Fakta

 • Byggherre: AF Bostäder
 • Bostadsarea (BOA): Ca 9300
 • Antal lägenheter: ca 290
 • Antal boende: ca 400
 • Lägenhetstyper: Enrumslägenheter och lägenheter för 2–3 kompisar
 • Totalentreprenör: Nimab
 • Arkitekt: Mooi arkitekter
 • Adress: fd. Kämnärsvägen 57–69 (udda nummer)

Om nybyggnadsprojektet

Studentbostadsområdet Troja kommer att bestå av 7 sju huskroppar i 3–6 plan. Området kommer att präglas av en utemiljö med mycket växtlighet och grönska. Mer info kommer.

Framkomlighet och parkering

Parkeringen längs med Kämnärsvägen är avstängd tills vidare. Under tiden som projekten pågår gäller Kämnärsrättens parkeringstillstånd även på bostadsområdet Delphi (väster om Kämnärsrätten). Där finns två parkeringar längs Delfinvägen både norr och söder om Actic Delphinenbadet.

Störningar

Mark- och byggarbetena kommer tidvis att medföra störningar i form av buller och begränsad framkomlighet för bilar. Gång- och cykeltrafik till fastigheterna kan tidvis hänvisas annan väg via närliggande gård.

Det kommer att förekomma tung trafik på både Kämnärsvägen och Magistratsvägen.

Kontakt

Har du frågor om projektet, hör av dig till byggprojektledare Erik Andersson på 046 - 19 15 25 eller erik.andersson@afbostader.se.


Senast uppdaterad 5 april, 2023