Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

Ansökan till Bostadsnämnden


Här hittar du information om hur du ansöker till Bostadsnämnden.

Observera! Ansökan kan endast skickas per post till nedanstående adress. Ansökningar via e-post avvisas av integritetsskäl. 

Ansökan ska innehålla följande handlingar

(Ej kompletta ansökningar avvisas.)

  • Personligt brev med ett tydligt yrkande samt de skäl som åberopas. Ansökan inleds med namn, kundnummer, adress och kontaktuppgifter.
  • Registreringsintyg från LADOK vid Lunds universitet avseende minst innevarande och närmast föregående termin. Registreringsintyget får inte vara äldre än två veckor.
  • Resultatintyg (studieintyg) från LADOK vid Lunds universitet för hela kö/boendetiden som anger fullständiga studiemeriter knutna till Lunds universitet.
  • Intyg på betalt medlemskap i Studentlund för innevarande termin.
  • Tillräckliga intyg för att styrka de skäl som anförs i ansökan.

Vid åberopande av medicinska skäl ska alltid intyg från behandlande läkare

  • styrka de skäl som anges av sökanden
  • innehålla en medicinsk diagnos

Vid ansökan om medicinskt undantag enligt 12 § Kö- och hyresvillkoren ska läkarintyg även innehålla prognos med antagen tidpunkt för återgång till studier på minst halvfart.

Vid ansökan om medicinsk förtur enligt 18 § Kö- och hyresvillkoren kan läkarintyg vid behov även ange ändamålsenlig bostadstyp.

Handläggningstid

Bostadsnämnden sammanträder normalt varannan vecka under terminstid. Kompletta ansökningar prövas tidigast en vecka efter registrering. Beslut meddelas via e-post ca en vecka efter nämndens beslut. Bostadsnämndens beslut kan ej överklagas.

Efter avslutat ärende förstörs samtliga handlingar.

Adress

Ansökan och handlingar skickas per post till:

AF Bostäder
Bostadsnämnden
Box 799
220 07 LUND


Senast uppdaterad 1 mars, 2024