Gå vidare till innehåll Gå vidare till navigering

PCB-sanering: Inventering och åtgärder i våra fastigheter


Under åren 1956 - 1973 fanns det en risk för att polyklorerade bifenyler (PCB) användes när fastigheter byggdes eller renoverades. PCB är en industrikemikalie som användes i fog- och golvmassor. 2007 trädde en förordning i kraft som innebär en skyldighet för fastighetsägare att inventera och sanera PCB om det förekommer i fastigheterna.

Vad är PCB?

PCB är en kemikalie som utvecklades på 1920-talet. Den vanligaste formen av PCB är en trögflytande vätska. PCB användes i elektrisk utrustning samt som mjukgörare i plast och fogmassor. Vid introduktionen var PCB väldigt uppskattat, då det fungerade som ett effektivt brandskydd och förbättrade fogarnas elasticitet över tid.

Med tiden ökade medvetenheten om farorna med PCB och användningen förbjöds helt 1995. PCB-förordningen, som infördes 2007, ställer tydliga krav på fastighetsägare att genomföra en fullständig inventering. Om PCB upptäcks, måste AF Bostäder genomföra sanering av sina bostäder. Många av AF Bostäders fastigheter byggdes mellan 1960 och 1973. Våra fastigheter har inventerats och en rapport har lämnats in till miljöförvaltningen år 2010.

Saneringen

Saneringen innebär att en auktoriserad entreprenör för PCB-sanering tar bort fogmassorna från fastigheten. Detta arbete utförs enligt strikta regler och kan medföra buller. Den som utför arbetet är utrustad med skyddsmaterial för att undvika långvarig exponering.

Kontakt

Om du har några frågor angående PCB-sanering, kontakta Peter Molin på peter.molin@afbostader.se eller 046 - 19 15 41.


Senast uppdaterad 29 juni, 2023